سیدحسام سیدحسینی قهه

سیدحسام سیدحسینی قهه

سیدحسام سیدحسینی قهه پژوهشگر و نویسنده نظام هدفمند به عنوان فرهیخته برگزیده بسیجی در سال ۱۳۸۸، برگزیده بسیجی در عرصه های علمی،پژوهشی و فناوری از سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری سپاه صاحب الزمان (عجل ا… تعالی فرجه الشریف) معرفی شد . او ایده های بکر و تازه ای در سر داشت که با بازگو کردن انها همه را شگفت زده میکرد. سیدحسام سیدحسینی قهه از نظریه پردازان عصر حاضر به شمار می آید و مطمئنا  نظریات ایشان آینده درخشانی  را برای ملت و سایر ملل خواهد داشت. با توجه به پتانسیل های بالایی که در وجود ایشان دیدیم. با توجه به قابلیت و توانمندیهای نظریات ایشان بتوانبم این قسمت از قابلیت نظریه(نظام هدفمند) را نیز به شما عزیزان نشان دهیم.