تفکر و اندیشه مکتبی سیدحسام سیدحسینی قهه نهفته در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

@#پیام-سیدحسام-سیدحسینی-قهه-خطاب-به-شورای-نگهبان---حقیقت-اصل-شناخته-و-درک-شود---مصوبه-ای-لازم-نیست

 

پیام سیدحسام سیدحسینی قهه خطاب به شورای نگهبان – حقیقت اصل شناخته و درک شود – مصوبه ای لازم نیست.

فضای مجازی فضایی با سرعت و شتاب حداکثری در رسانه های داخلی و بین المللی و سایر رسانه های موافق و مخالف جمهوری اسلامی ایران که به خودی خود پژوهش محوری و صداقت و سلامت رسانه ای را رقم خواهد زد.

 

سیدحسام سیدحسینی قهه : با تفکر و اندیشه مکتبی آمدم.

و در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردم.

آمدم تا ظرافت و دقت در بینش مکتبی – شورای نگهبان و مجریان انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران- ارتقاء یابد.

تنهاترین داوطلب با جایگاه حقیقی در نظام مکتبی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰

تفکر و اندیشه مکتبی سیدحسام سیدحسینی قهه نهفته در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حقیقت اصل شناخته و درک شود – مصوبه ای لازم نیست.

جایگاه شورای نگهبان در نظام مکتبی انتخابات یک جایگاه پژوهش محور ورسالت محوربا قواعد استنباطی احکام و اثباتی علوم است.

با توجه به عدم آشنایی لازم قانون گذاران و حقوق دانان فعلی شورای نگهبان؟! به حقیقت اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باعث شده تا برای تعریف صحیح از این اصل بدون تکیه به جایگاه پژوهش محوری ورسالت محوری با قواعد استنباطی احکام و اثباتی علوم – مصوبه ای را طرح کنند – که تا به امروز چالش های بسیاری در روند برگزاری ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری(از دموکراسی مکتبی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برخوردار نبوده و عمق شناسایی دارندگان شرایط این اصل فراهم نگردد) به همراه داشته است. برای این مهم تفکر و اندیشه مکتبی خود را طرح و بیان می کنم . برای شایط داوطلبان – حقیقت اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – با پژوهش محوری ورسالت محوری با قواعد استنباطی احکام و اثباتی علوم – در جایگاه شورای نگهبان قرار گیرد.

مهارت رسانه‌ای سیدحسام سیدحسینی قهه در طبقه بندی ساختاری شورای نگهبان و ستاد انتخابات کشور و سایر حوزه‌های مختلف

فضای مجازی فضایی با سرعت و شتاب حداکثری در رسانه های داخلی و بین المللی و سایر رسانه های موافق و مخالف جمهوری اسلامی ایران که به خودی خود پژوهش محوری و صداقت و سلامت رسانه ای را رقم خواهد زد.

با ثبت نام و حضور سیدحسام سیدحسینی قهه درانتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران – سوالاتی به خودی خود در خصوص شورای نگهبان ( قانون گذاران و حقوق دانان پیشین و فعلی آن) ، ستاد انتخابات کشور ، نامزدهای ریاست جمهوری، مهندسی انتخابات، مفسرین و تحلیلگران، خبرگزاری ها و رسانه های حاضر در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران طرح می شود.

به تاریخ جایگاه های مدیریتی و مدارک تحصیلی و انتخابات در دوره های مختلف زمانی که نگاه کنیم به خودی خودچالش های وسیعی را در مسائل اجتماعی ، سیاسی، اقتصادی و تربیتی را به همراه داشته است، مکر اینکه با ظهور افراد تربیت یافته مکتبی – دگرگونی و تحولی را در کل ساختارها شاهد بوده ایم -و مسیر  رو به حرکت تکاملی را روشن و رقم زده اند .

دور اندیشی بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران – قانون گذاران و حقوق دانان پیشین جمهوری اسلامی ایران- ظرافت و عمق چکش کاری اصل یکصد و پانزدهم از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – گسترش نظام تعلیم و تربیت مکتبی

اصل یکصد و پانزدهم

رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:

ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – سایت شورای نگهبان

مهمترین طرح سوالات رسانه ای را میتوان باتفکر و اندیشه مکتبی سیدحسام سیدحسینی قهه مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

تفکر و اندیشه مکتبی سیدحسام سیدحسینی قهه نهفته در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

«دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ماست»فقط یک شعار نیست. داری مفاهیم بسیار عمیق برای اداره جامعه است. مفاهیمی که نقش موثری در ساختار های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی  و… دارد.

در ساختارهای عدم جدایی دین از سیاست و عدم جدایی سیاست از دین کلیه ساختار رهبری و نظام رهبری جامعه در یک مسیر واحد برای تعالی انسان و جامعه حرکت می کنند. و در حاشیه قرار ندارند.

درچنین ساختاری – مرجعیت دینی، خبرگان رهبری، شورای نگهبان،آموزش و پرورش(حوزه و دانشگاه)، نهادها وسازمان های دولتی و غیر دولتی، قوای سه گانه( مقننه، قضائیه و مجریه)، ااصناف ، اتحادیه های کسب و کار های(حقیقی و مجازی) و .. برای حل مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و… در یک مسیر واحد تلاش می کنند.

درچنین ساختاری – کابینه وزار نسبت به ارتباط وزارتخانه ها و  سازمانها و نهادهای مرتبط برای حل مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و… در یک مسیر واحد تلاش می کنند.

درچنین ساختاری – شورا های اسلامی شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی و سایر سازمانها و نهادهای برای حل مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و… در یک مسیر واحد تلاش می کنند.

درچنین ساختاری – قوه قضائیه و سایر سازمانها و نهادهای مرتبط برای حل مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و… در یک مسیر واحد تلاش می کنند.

درچنین ساختاری – احزاب و جناح های سیای برای حل مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و… در یک مسیر واحد تلاش می کنند.

درچنین ساختاری – وزارتخانه اقتصاد و داریی و سایر سازمانها و نهادهای مرتبط برای حل مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و… در یک مسیر واحد تلاش می کنند.

درچنین ساختاری – ائمه جماعات برای حل مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و… در یک مسیر واحد تلاش می کنند.

درچنین ساختاری – رسانه ها و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر سازمانها و نهادهای مرتبط برای حل مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و… در یک مسیر واحد تلاش می کنند.

درچنین ساختاری –کتاب های درسی  و سایر کتاب های مرتبط  برای حل مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و… در یک مسیر واحد تدوین و تالیف می شوند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر روی متن کلیک کنید.

برای دانلود کتاب نظام هدفمند و مقدمه ای در بعدزمان و مکان بر کتاب نظام هدفمند برwww.nezamehadafmand.ir کلیک کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)