اگر من رقیب نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بودم…

اگر من رقیب نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بودم…

اگر من رقیب نامزدهای ریاست جمهوری بودم…

سیدحسام سیدحسینی قهه داوطلب انتخاباتریاست جمهوری

سیدحسام سید حسینی قهه با نگاه  تحقیقاتی و پژوهشی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام نمود.

 

دقت در نقل مطلب

          آنگاه که مطلبی را شنیدید از روی دقت در آن، درک کنید نه از روی نقل لفظ، زیرا نقل کنندگان دانش، فراوان هستند، اما دقت کنندگان اندک!!

(حضرت علی علیه السلام، نهج البلاغه، سخن ۹۴)

نکته نظر

شیوه بیان مطالب را آسان بگیریم، چرا که هر شخصی بر اساس این که من می گویم، تو می گویی، او می گوید و این گونه گفته می شود، می تواند مطالب را بیان نماید و قالب آن را بر معیارها و کمالات انسانی تعبیر نماییم (نقش ارتباط کلام در تعلیم و تربیت). 

رسالت و اخلاق انتخاباتی

اگر من رقیب نامزدهای ریاست جمهوری بودم در نقد و بررسی سخنان و مناظره سایر نامزدها به لایه های پنهان و آشکار ساختار سازمانی و نظام آموزشی می پرداختم و به راهکاری برای ارتقاء کمی و کیفی چنین ساختاری می اندیشدم.

سیدحسام سیدحسینی قهه

 

 جهت کسب اطلاعات بیشتر روی متن کلیک کنید.

برای دانلود کتاب نظام هدفمند و مقدمه ای در بعدزمان و مکان بر کتاب نظام هدفمند برwww.nezamehadafmand.ir کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)