اهمیت تولید دانش داخلی برای حمایت از منافع ملی

اهمیت تولید دانش داخلی برای حمایت از منافع ملی:

 

تعهد و حمایت نهادهای علمی و اجرایی هرملتی نسبت به منافع ملی نقطه شروع تولید دانش داخلی جهت حفظ امنیت ،ارتقاء و توسعه منافع ملی و زمینه ساز ارتباط سایر ملت ها برای بهره مندی از این دانش  است و خود به به خود نیروی محرکه ای برای حفظ صنعت تجارت داخلی و بین الملل در روابط بین الملل حاصل می شود.

 

–  سیاستگذاری و برنامه ریزی شایسته در تولید دانش داخلی برای منافع ملی و مدیریت صحیح در چرخه کمی و کیفی تولید مواد خام و صنایع مرتبط( صنایع تبدیلی)، بازیافت و ضایعات ارزشمند این محصولات چه نقشی در کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده این تولیدات دارد.

– سهم ارزش پولی هر ملت نسبت به تولیدات داخلی و تبادل تولیدات داخلی با تولیدات سایر ملل چگونه خواهد بود؟ً!

– بهترین روش محاسبه قیمت گذاری تولیدات داخلی جهت رفاه افراد یک ملت (تولید کننده و مصرف کننده ) چگونه انجام شود و چه نقشی در تسهیل ، رونق و توسعه صنعت گردشگری خواهد داشت؟!

– نقش صادرات و واردات در حفظ صنعت تجارت داخلی و بین الملل در روابط بین الملل چیست و با توجه به اهمیت نیازهای داخلی برای حفظ ثبات قیمت ها در داخل و بین الملل چگونه باید برنامه ریزی و سیاست گذاری کرد؟!

 

صنعت خودرو و قیمت گذاری آن

– عمر مفید یک خودرو حدود” پنج تا ده سال” است و در ایران خوردوی فرسوده زیر ده سال تعریف شده و قیمتی که برای آن تعیین و تعریف شده ” به میزان ۷٫۲ درضد ارزش لاشه است” با این تفاسیر قیمت خودروی داخلی چگونه و از چه فرمول قیمت گذاری برای رفاه و آسایش ملت باید پیروی کند و عرضه گردد؟!

 

سیدحسام سیدحسینی قهه

جهت کسب اطلاعات بیشتر روی متن کلیک کنید.

برای دانلود کتاب نظام هدفمند و مقدمه ای در بعدزمان و مکان بر کتاب نظام هدفمند برwww.nezamehadafmand.irکلیک کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)