الگوهای مدیریت پروژه

الگوهای مدیریت پروژه         

ایفای نقش و قابلیت تئوری نظام هدفمند در حوزه های مختلف علمی

  • با توجه به توانمندی تئوری ارایه شده در کتاب نظام هدفمند مقاله ای تحت عناوین مختلف (با توجه به اهمیت حقوق مخاطبین صفحه ۲۰ و ۲۱ « ارتباطات ، اطلاع رسانی، بازاریابی » کتاب نظام هدفمند) در همایش ها و جشنواره های گوناگون ارایه گردیده که در همایش ملی تعاون و کار آفرینی ۲۴ و۲۵ مهرماه ۱۳۸۷ این مقاله تحت عنوان بررسی تعاون و کارآفرینی در دهکده جهانی در بخش پوستر پذیرفته شده و گواهینامه آنرا دریافت نمودم؛ وهمچنین تحت عنوان راهبرد خنثی سازی عملیات روانی در فرایند آینده پژوهی برای دهکده جهانی پذیرش و چاپ درچکیده مقالات همایش عملیات روانی،مهندسی وآینده پژوهی؛ نگاهی به هستی شناسی وب معنایی از دیدگاه حسینی در دهکده جهانی عنوان مقاله برتر در چهارمین جشنواه وب ایران؛ نگاهی به اقتصاد مقاومتی و سیاستگذاری انرژی از دیدگاه حسینی در دهکده جهانی ارسال به همایش اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی و توسط کمیته علمی همایش دانشگاه علم و صنعت ایران مورد بررسی و پذیرش قرار گرفت؛ در سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی – دانشگاه صنعتی اصفهان شهریور ماه ۱۳۹۴ تحت عنوان نگاهی به کاربرد فناوری های نوین جهت ارتقاء امنیت غذایی از دیدگاه حسینی در دهکده جهانی در بخش پوستر پذیرفته شده و گواهینامه آنرا دریافت نمودم.

صاحب فن و مهارت و صاحب نظر تئوری نظام هدفمند

سیدحسام سیدحسینی قهه

 

الگوهای مدیریت پروژه         

 

به ثمر رسیدن پروژه ها ، با هر موضوع و در هر زمینه علمی و فنی که باشند، مستلزم مدیریت و اجرای  روش مند و حفظ مستندات مرتبط با پروژه هاست که در واقع ضبط و اشاعه دانش و تجربه ای است که در اثنای اجرای پروژه ها به دست می آید. الگوهای مختلفی در مدیریت پروژه ه وجود دارند که به فراخور حوزه های موضوعی و الزامات اجرایی هر پروژه مورد استفاده قرار می گیرند.

در این سرفصل مهمترین و رایج ترین الگوهای مدیریت و اجرای پروژه که با استفاده از متون، منبع و مآخذ همان الگو به صورت قالبهای آماده در آمده، با توضیحات و مثالهایی روشنگر همراه شده اند، معرفی و ارائه می شوند.

 

*الگوی برنامه مدیریت پروژه

*الگوی گزارش وضعیت پروژه در مدیریت پروژه

*الگوی طرح کسب و کار در مدیریت پروژه

*الگوی منشور پروژه در مدیریت پروژه

*الگوی مدیریت ذینفعان در مدیریت پروژه

 

منابع:

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

نظام هدفمند

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر روی متن کلیک کنید.

 

برای دانلود کتاب نظام هدفمند و مقدمه ای در بعدزمان و مکان بر کتاب نظام هدفمند برwww.nezamehadafmand.ir کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)