مستند انتخابات ریاست جمهوری

آرایش فضای انتخابات ریاست جمهوری ویژگیهای لازم و پسندیده رئیس جمهور؛ طبیبی حاذق، فیلسوفی جامع الاطراف، دانشمندی بزرگ، پژوهشگری خستگی ناپذیر، نظریه پردازی ژرف اندیش، مجتهدی پویا، فقیهی ساختارشکن . فطرت در ابعاد مادی و معنوی همه امکانات را با توازُن و انطباق بر دستورات الهی بسیج نموده تا قدر و منزلت والای انسان را […]

ادامه مطلب

ویژگی های عنصر پیام در نگاه سیدحسام سیدحسینی قهه

ویژگی های عنصر پیام در نگاه سیدحسام سیدحسینی قهه پیام همان محتوای جامع ترین و کاملترین ساختار استنباطی و اثباتی احکام و علوم(نظام تعلیم وتربیت) در یک مکتب است؛ که یک تئوری کلی و یک طرح جامع و هماهنگ و منسجم را برای تعالی انسان و سعادت همگانی در ابعاد گوناگون به منصه ظهور می […]

ادامه مطلب

راه حل اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و مهارت های حل مسائل اجتماعی، اقتصادی و …

راه حل اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و مهارت های حل مسائل اجتماعی، اقتصادی و …

راه حل اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و مهارت های حل مسائل اجتماعی، اقتصادی و … بیش از دو دهه؛ سعی و اهتمام مستمر سید حسام سید حسینی قهه در انجام فعالیت تحقیقاتی و پژوهشی تئوری نظام هدفمند اخبار انتخاباتی سیدحسام سیّدحسینی قهه ثبات و آمادگی سیدحسام سیدحسینی قهه برای نامزدی در دوره های مختلف […]

ادامه مطلب

تکمیل و نظم قاعده بازی

تکمیل و نظم قاعده بازی قواعد بازی با فرآیند عملیاتی مطالعه تطبیقی تکمیل و منظم می گردد. سیدحسام سیدحسینی قهه جهت کسب اطلاعات بیشتر روی متن کلیک کنید. برای دانلود کتاب نظام هدفمند و مقدمه ای در بعدزمان و مکان بر کتاب نظام هدفمند بر www.nezamehadafmand.irکلیک کنید.  

ادامه مطلب

نقش آفرینی مجتهد جامع الشرایط (ولایت فقیه )

نقش آفرینی مجتهد جامع الشرایط (ولایت فقیه ) مهمترین نقش آفرینی مجتهد جامع الشرایط (ولایت فقیه )؛ اقتصاد فرهنگی و فرهنگ اقتصادی ( فرهنگ وقف، زکات، خمس، انفال و سایر احکام اقتصادی)، در نظام تعلیم وتربیت مکتب متعالی شیعه است. سیدحسام سیدحسینی قهه جهت کسب اطلاعات بیشتر روی متن کلیک کنید.   برای دانلود کتاب […]

ادامه مطلب

راهبرد استاندارد نمودن مقالات علمی

ویژگی‌های یک پژوهش برجسته علمی معرفی کتاب نظام هدفمند در کلامی کوتاه از سیدحسام سیدحسینی قهه: کتاب نظام هدفمند؛ معرف تئوری های فرمول مکتب متعالی شیعه، جامع ترین و کاملترین راهبرد استاندارد نمودن مقالات علمی است.       جهت کسب اطلاعات بیشتر روی متن کلیک کنید. برای دانلود کتاب نظام هدفمند و مقدمه ای در بعدزمان […]

ادامه مطلب

سخنانی از سیدحسام سیدحسینی قهه درباره فرهنگ و منش سیاسیون مکتب متعالی شیعه

سخنانی از سیدحسام سیدحسینی قهه درباره فرهنگ و منش سیاسیون مکتب متعالی شیعه – ویژگیهای لازم و پسندیده رئیس جمهور؛ طبیبی حاذق، فیلسوفی جامع الاطراف، دانشمندی بزرگ، پژوهشگری خستگی ناپذیر، نظریه پردازی ژرف اندیش، مجتهدی پویا، فقیهی ساختارشکن . – فرهنگ نبوی؛ فرهنگ استمرار رسالت و حرکت انبیاء الهی است. – ملتی در عرصه های […]

ادامه مطلب

سخنانی از سیدحسام سیدحسینی قهه درباره مرجعیت علمی شیعه

سخنانی از سیدحسام سیدحسینی قهه درباره مرجعیت علمی شیعه  – ظرفیت های فضای علمی برای رسیدن به مرجعیت علمی؛ انسان به علم و حکمت و دور اندیشی، ایمان و ثبات ایمان به خدواند متعال تربیت و رشد می یابد. –  در غیبت امام عصر علیه السلام، رسالت مجتهد جامع الشرایط (ولایت فقیه)؛برای سعادت انسان،اصلاح نظریه ها […]

ادامه مطلب

سخنانی از سیدحسام سیدحسینی قهه درباره فرهنگ نبوی

سخنانی از سیدحسام سیدحسینی قهه درباره فرهنگ نبوی فرهنگ نبوی؛ فرهنگ استمرار رسالت و حرکت انبیاء الهی است. درغیبت امام عصر علیه السلام، ازمهمترین وظایف مجتهد جامع الشرایط(ولایت فقیه) برای سعادت انسان ؛ شناخت و ایجاد ساختار نظام آموزشی و پژوهشی با توزان و انطباق بر ادبیات تعلیم وتربیت شیعه است. در ادبیات مطالعات تطبیقی […]

ادامه مطلب

مدارک تحصیلی و مدارج علمی در ادبیات تحقیق و پژوهش شیعه

مدارک تحصیلی و مدارج علمی در ادبیات تحقیق و پژوهش شیعه پژوهش دانش، تکلیف دینی است. ابو عبدالله صادق علیه السلام، گزیده کافی ج۱  ص۵ انسان مکلف است مسائلی را که غالبا به آنها احتیاج دارد یاد بگیرد. امام خمینی(ره)؛توضیح المسائل ص۳،مسأله ۱۱ مدارک تحصیلی و مدارج علمی در ادبیات تحقیق و پژوهش شیعه از گهواره […]

ادامه مطلب