دانش و مهارتهای لازم و پسندیده برای پشتیبانی از مجتهد جامع الشرایط (ولایت فقیه)

کتاب نظام هدفمند؛ معرف تئوری های فرمول مکتب متعالی شیعه است، و همچنین در این کتاب ارزشمند؛ دانش و مهارتهای لازم و پسندیده برای پشتیبانی از مجتهد جامع الشرایط (ولایت فقیه) طرح و بیان گردیده است. سیّدحسام سیّدحسینی قهه  

ادامه مطلب

مستند انتخابات ریاست جمهوری

آرایش فضای انتخابات ریاست جمهوری ویژگیهای لازم و پسندیده رئیس جمهور؛ طبیبی حاذق، فیلسوفی جامع الاطراف، دانشمندی بزرگ، پژوهشگری خستگی ناپذیر، نظریه پردازی ژرف اندیش، مجتهدی پویا، فقیهی ساختارشکن . فطرت در ابعاد مادی و معنوی همه امکانات را با توازُن و انطباق بر دستورات الهی بسیج نموده تا قدر و منزلت والای انسان را […]

ادامه مطلب

ویژگی های عنصر پیام در نگاه سیدحسام سیدحسینی قهه

ویژگی های عنصر پیام در نگاه سیدحسام سیدحسینی قهه پیام همان محتوای جامع ترین و کاملترین ساختار استنباطی و اثباتی احکام و علوم(نظام تعلیم وتربیت) در یک مکتب است؛ که یک تئوری کلی و یک طرح جامع و هماهنگ و منسجم را برای تعالی انسان و سعادت همگانی در ابعاد گوناگون به منصه ظهور می […]

ادامه مطلب

راه حل اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و مهارت های حل مسائل اجتماعی، اقتصادی و …

راه حل اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و مهارت های حل مسائل اجتماعی، اقتصادی و …

راه حل اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و مهارت های حل مسائل اجتماعی، اقتصادی و … بیش از دو دهه؛ سعی و اهتمام مستمر سید حسام سید حسینی قهه در انجام فعالیت تحقیقاتی و پژوهشی تئوری نظام هدفمند اخبار انتخاباتی سیدحسام سیّدحسینی قهه ثبات و آمادگی سیدحسام سیدحسینی قهه برای نامزدی در دوره های مختلف […]

ادامه مطلب

تکمیل و نظم قاعده بازی

تکمیل و نظم قاعده بازی قواعد بازی با فرآیند عملیاتی مطالعه تطبیقی تکمیل و منظم می گردد. سیدحسام سیدحسینی قهه جهت کسب اطلاعات بیشتر روی متن کلیک کنید. برای دانلود کتاب نظام هدفمند و مقدمه ای در بعدزمان و مکان بر کتاب نظام هدفمند بر www.nezamehadafmand.irکلیک کنید.  

ادامه مطلب

نقش آفرینی مجتهد جامع الشرایط (ولایت فقیه )

نقش آفرینی مجتهد جامع الشرایط (ولایت فقیه ) مهمترین نقش آفرینی مجتهد جامع الشرایط (ولایت فقیه )؛ اقتصاد فرهنگی و فرهنگ اقتصادی ( فرهنگ وقف، زکات، خمس، انفال و سایر احکام اقتصادی)، در نظام تعلیم وتربیت مکتب متعالی شیعه است. سیدحسام سیدحسینی قهه جهت کسب اطلاعات بیشتر روی متن کلیک کنید.   برای دانلود کتاب […]

ادامه مطلب

راهبرد استاندارد نمودن مقالات علمی

ویژگی‌های یک پژوهش برجسته علمی معرفی کتاب نظام هدفمند در کلامی کوتاه از سیدحسام سیدحسینی قهه: کتاب نظام هدفمند؛ معرف تئوری های فرمول مکتب متعالی شیعه، جامع ترین و کاملترین راهبرد استاندارد نمودن مقالات علمی است.       جهت کسب اطلاعات بیشتر روی متن کلیک کنید. برای دانلود کتاب نظام هدفمند و مقدمه ای در بعدزمان […]

ادامه مطلب

سخنانی از سیدحسام سیدحسینی قهه درباره فرهنگ و منش سیاسیون مکتب متعالی شیعه

سخنانی از سیدحسام سیدحسینی قهه درباره فرهنگ و منش سیاسیون مکتب متعالی شیعه – ویژگیهای لازم و پسندیده رئیس جمهور؛ طبیبی حاذق، فیلسوفی جامع الاطراف، دانشمندی بزرگ، پژوهشگری خستگی ناپذیر، نظریه پردازی ژرف اندیش، مجتهدی پویا، فقیهی ساختارشکن . – فرهنگ نبوی؛ فرهنگ استمرار رسالت و حرکت انبیاء الهی است. – ملتی در عرصه های […]

ادامه مطلب

سخنانی از سیدحسام سیدحسینی قهه درباره مرجعیت علمی شیعه

سخنانی از سیدحسام سیدحسینی قهه درباره مرجعیت علمی شیعه  – ظرفیت های فضای علمی برای رسیدن به مرجعیت علمی؛ انسان به علم و حکمت و دور اندیشی، ایمان و ثبات ایمان به خدواند متعال تربیت و رشد می یابد. –  در غیبت امام عصر علیه السلام، رسالت مجتهد جامع الشرایط (ولایت فقیه)؛برای سعادت انسان،اصلاح نظریه ها […]

ادامه مطلب

سخنانی از سیدحسام سیدحسینی قهه درباره فرهنگ نبوی

سخنانی از سیدحسام سیدحسینی قهه درباره فرهنگ نبوی فرهنگ نبوی؛ فرهنگ استمرار رسالت و حرکت انبیاء الهی است. درغیبت امام عصر علیه السلام، ازمهمترین وظایف مجتهد جامع الشرایط(ولایت فقیه) برای سعادت انسان ؛ شناخت و ایجاد ساختار نظام آموزشی و پژوهشی با توزان و انطباق بر ادبیات تعلیم وتربیت شیعه است. در ادبیات مطالعات تطبیقی […]

ادامه مطلب