..:::.. با اعضای نظام هدفمند بیشتر آشنا شوید ..:::..

حامیان

حامیان معنوی و مالی


درباره حامیان معنوی و مالی سیدحسام سیدحسینی قهه نویسنده و نظریه پرداز نظام هدفمند، در طول چندین سالی که در خصوص تحقیق و همچنین هزینه  هایی که در این زمینه...
ادامه مطلبسیدحسام سیدحسینی قهه

نویسنده و نظریه پرداز نظام هدفمند


سیدحسام سیدحسینی قهه پژوهشگر و نویسنده نظام هدفمند به عنوان فرهیخته برگزیده بسیجی در سال 1388، برگزیده بسیجی در عرصه های علمی،پژوهشی و فناوری از سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری...
ادامه مطلبشما در سایت نظام هدفمند چه میبینید:

من کیــم :!

من سیدحسام سیدحسینی قهه متولد آذر ۱۳۴۸ و نویسنده و نظریه پرداز نظام هدفمند هستم. به تحقیق و پژوهش علاقه زیادی دارم و عاشق قدر ومنزلت والای انسان… با توجه به پراکندگی گسترده علوم در فضای آفرینش، تصمیم به تحقیق و پژوهش در عرصه های گوناگون اجتماعی و اقتصادی و… با ارایه فرمول نظریه نظام هدفمند پرداختم، تا هم یک مرجع برای حل مسائل اجتماعی،اقتصادی و.. باشه و هم شما با در کنار هم دیدن نظریه ها و مطالعه تطبیقی آنها، بتونید بهترین و مناسب ترین نتیجه را واسه حل مسائل گوناگون انتخاب کنید. امیدوارم براتون مفید واقع بشه!


واز حامیان معنوی و مالی، که در طول چندین سالی که در خصوص تحقیق و همچنین هزینه  هایی که در این زمینه با اینجانب  مساعدت نموده اند(سازمانهایی و نهاد ها و همچنین دوستان فرهنگی و خیرخواه)؛  تشکر می کنم، انشاءالله در فرصتی مناسب از این عزیزان یاد خواهد شد.