گامی چند بعد نگرانه تربیتی به سوی مدرسه

گامی-چند--بعد-نگرانه-تربیتی-به-سوی-مدرسه

گامی چند بعد نگرانه تربیتی به سوی مدرسه

 

خلاصه ایده:

ارتقاء کیفیت نظام تعلیم وتربیت در ضمن کاهش هزینه ها همراه با تولید ثروت و بهبود محیط مادی و معنوی فراگیران(دانش آموزان).

ارتقاءکیفیت: استفاده از تجارب ملی و جهانی؛

کاهش هزینه ها:استفاده از بودجه عمومی و ملی؛

تولید ثروت: آموش کاربردی(نه صرفا حافظه محور)؛

بهبود محیط مادی و معنوی: آموزش توأم با علم و اخلاق.

 ویژگی های خاص و برتر ایده:

  1. به روز رسانی کمی و کیفی کتاب های درسی برای دستیابی به ایده تربیتی؛
  2. ارتقای بینش عمومی در نظام تعلیم و تربیت؛
  3. تربیت پژوهشگر تولید محور.

توضیح: ایده پرداز یک نظریه پرداز است که ویژگی شخصیتی خود را با طرح ایده بیان می کند که برای تولید محصول و خدمت می تواند گام موثرتری نسبت به رقبای پیشین و حاضر خود بردارد.

طرح تربیت پژوهشگر تولید محور محصولی از نظریه است تا بر این مبنا؛ مدل ایده را با چهار چوب شکل گیری تیم یا سازمان برای تولید محتوا در ابعاد گونا گون متناسب با ایده را طرح نماید. تا زمینه رشد و تربیت  استعداد فراگیران(دانش آموزان) در حوزه های مختلف تربیتی و تحصیلی را به شکل علمی و عملی فراهم نماید.

ایده پرداز: سیدحسام سیدحسینی قهه

جهت کسب اطلاعات بیشتر روی متن کلیک کنید.

برای دانلود کتاب نظام هدفمند و مقدمه ای در بعدزمان و مکان بر کتاب نظام هدفمند بر www.nezamehadafmand.irکلیک کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)