چشم انداز و آینده پژوهی دانش و مهارت انواع مد لباس در حوزه تعلیم و تربیت

hejab-8-3

چشم انداز و آینده پژوهی دانش و مهارت انواع مد لباس در حوزه تعلیم و تربیت

*جایگاه حجاب در فضای مجازی و حقیقی

*حجاب؛ هنرنمایی زن شیعی در مقام تعلیم و تربیت 

تقدیم به تمامی مادران و زنان بلنداندیش، وارسته و آزاده عالم

جایگاه زن شیعی در مقام تعلیم و تربیت ؛ محجوب بودن، عفت و حیا زن موجب شده تا در تبیین و طراحی انواع مد در زمان و مکان (فضا های مختلفی که دستورات الهی بر آن تبیین گردیده )که کاملترین آن چادر است را برای ایفای نقش در عرصه های گونا گون نظام تعلیم و تربیت به منصه ظهور رساند.

صاحب فن و مهارت و صاحب نظر تئوری نظام هدفمند

سیدحسام سید حسینی قهه

روابط عمومی فروشگاه اینترنتی با زنده رود

@nezamehadafmand_ir

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)