مصاحبه پژوهشگرارشد سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی با استاد سیدحسام سید حسینی قهه

ألحمدلله رب العالمین

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :

السُّؤالُ نِصفُ العِلم .

پرسش نیمى از دانش است .

کنزالعمّال : ۲۹۲۶۰ 

—————————————————–

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :

العِلمُ خَزائنُ ومَفاتِیحُهُ السُّؤالُ ، فَاسألُوا رَحِمَکُمُ اللّه‏ُ فإنّهُ یُؤجَرُ أربَعهٌ : السائلُ ، والمُتَکلِّمُ ، والمُستَمِعُ ، والُمحِبُّ لَهُم؛

دانش گنجینه‏ هایى اسـت و کـلـیدهاى آن پرسش است ؛ پس ، خدایتان رحمت کند ، بپرسید ، که با این کار چهار نفر اجر مى‏ یابند : پرسشگر ، پاسخگو ، شنونده و دوستدار آنان .

تحف العقول : ۴۱ منتخب میزان الحکمه : ۲۶۰

=====================================================================

 

باتشکر و سپاس از دوست بزرگوارم جناب آقای سهراب مظاهری پژوهشگرارشد سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی که توجه عمیق و دقیقی نسبت به تئوری نظام هدفمند داشته و سوالات خردمندانه ایی را طرح و بیان نمودند که به خودی خود موجب آشنایی مخاطبین و پژوهشگران در عرصه های مختلف علمی را داشته و  بسیار حائز اهمیت برای شناخت بهتر از تئوری نظام هدفمند خواهد شد.

سیدحسام سیدحسینی قهه

(((   هوالمستعان     )))

=====================================================================

 سئوالات مصاحبه

—————————————————–

 مصاحبه با استادسیدحسام سید حسینی قهه

 نویسنده ونظریه پردازنظام هدفمند

 به مناسبت حضورفعال درنمایشگاه بین المللی قرآن

اصفهان تیرماه ۱۳۹۳

========================================

اجرای طرح مصاحبه(مصاحبه کننده) : سهراب مظاهری

 پژوهشگرارشد سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی

مدیرسابق امورسنجش برنامه ها ومدیرواحد مطالعات فرهنگ مردم درمرکزتحقیقات رسانه ملی

——————————————————————-

 

مجری مصاحبه: عباس زمانی

 

****

برگزاری یازدهمین نمایشگاه قرآن وعترت درتیرماه ۱۳۹۳ – دراصفهان وحضورفعال وموثر استادسیدحسام سیدحسینی درغرفه ای باعنوان”نظام هدفمند”ونیزمحورموضوعی (سبک زندگی قرآنی) موجب شد تاباملاحظه اهمیت وضرورت شناسایی استعدادهای خلاق وآشنایی هرچه بیشتربا روشهای عملی مبتنی بررهنمودهای قرآنی ، پای صحبت ها وتوضیحات تبیینی جناب سیدحسینی نظریه پردازنظام هدفمند بنشینیم.

اساسا”رهنمودهای مبتنی برقواعد واصول قرآنی ،کلیدهای رهگشایی وهموارسازی مسیردرجامعه اسلامی محسوب می گردند.

ازآنجاکه جاذبه های ظاهری سبک زندگی غربی درمسیرتهاجم فرهنگ سلطه نمودهای آشکاری را درساحت جامعه شهری ایران دارد،بررسی های ژرفایی وشناسایی ومعرفی شاخصهاواصول سبک زندگی قرآنی یک ضرورت محرزقلمدادمی گردد ورهنمودهای محققانه ی دراین باره میتواند دستمایه های ارزشمندی برای برنامه های اجرایی وفرهنگی کشور محسوب گردند؛

ویاحداقل برخی ازاین رهنمودها که دارای قابلیت های اجرایی بالایی هستند،شایستگی آنرا دارند که موردتوجه  وارزیابی محافل آکادمیک قرارگرفته وبه بهترین وجه ازآنها بهره برداری شود.

براین مبنا سیاستگذاران ، برنامه ریزان ومدیران اجرایی درنهادهای مختلف به خوانش توضیحات استادسیدحسام سیدحسینی دعوت می شوند.

قطعا”مشاوره ها وبررسی های گرانقدری که دراکمال نظریات ایشان ارائه می گردد،موجب امتنان خواهدبود.

 

=====================================================================

س ۱ –

جناب حسینی ، ضمن قدردانی ازحضرتعالی، مستحضرید که تئوری نظام هدفمند یک نظریه کلی است و ازجامعیت وهماهنگی وانسجام برخورداراست، ممکنست درباره ویژگیها واهداف وخواص آن توضیح بفرمایید ؟ ازاین رهـــگذرقطعا”بهتربتوان درباب مسائل مختلف وتوانایی نظریه مزبور مورد واکاوی قرارداد وسئوالات مرتبط تری را اقامه کرد؟

برای نظریه تعاریف متعددی طرح و بیان گردیده است که به خودی خود تئوری نظام هدفمند در این خصوص اندیشمندان را به مطالعات تطبیقی دعوت می کند.

مختصرا می توان درباره تئوری نظام هدفمند این گونه توضیح داده شود که؛ تئوری نظام هدفمند شاخه‌هاى متعدد علم حقوق و سایر علوم را در ابعاد گوناگون مبتنی و مطابق  با دستورات الهی یعنی همان آموزه های قرآن و عترت تنظیم می کند، تا تمامی ارزشهای الهی را برای حفظ قدر و منزلت انسان فراهم و محقق نماید؛ اجتهاد یا به عبارتی سعی و اهتمام که در جوامع مختلف در بدست آوردن نتایج تحقیقاتی و پژوهشی بین پژوهشگران مرسوم است، ارائه راهکارهای مناسب برای تحقق نتایج ارزشمند تحقیقات و پژوهش است.

در تئوری نظام هدفمند جایگاه و شخصیت انسان به کرامت و حفظ قدر و منزلت انسان بیان، تعریف و توصیه شده و همه امکانات را با توازن و انطباق بر دستورات الهی بسیج نموده تا قدر و منزلت والای انسان را به منصه ظهور رساند.

مهمترین شاخص این تئوری اهمیت دادن به شناخت استعدادها در بخش ها مختلف است.

البته با این توضیح مختصر قطعاً سوالاتی برای خوانندگان عزیز به وجود آمده است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

(برای اطلاعات بیشتر به محتوای سایت http://nezamehadafmand.ir رجوع نمایید).

———————–

س ۲ –

درنمایشگاه قرآن وعلوم قرآنی اصفهان ، غرفه نظام هدفمند مفتوح وفعال بود،لطفا” بفرمایید بازدیدکنندگان  ازاین غرفه باچه نکات وویژگیهایی مواجه می شدندوتبادل نظر عموما” درباره ی چه موضوعاتی بوده است ؟

در نمایشگاه امسال الحمدا… شعار خوبی را پایه گذاری کردند که در استمرار آن نتایج خوبی هم به دست آمد. چون شعار بعد تئوری و عملی خاصی داشت. شعار نمایشگاه با رویکرد سبک زندگی بود که بازدید کنندگان با یک چهارچوب استنباطی و اثباتی کاملتری از علوم مواجه شدند که داری محتوای کاملتری ازهمه موضوعات بود که  برای حل مسائل گوناگون احکامی و علمی به عنوان یک فرمول کلی با ویژگی  ایفای نقش یک انسان کامل می توانستند بهره مند گردند و در خصوص موضوعات مختلف اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و … تبادل نظر نمایند. مهمترین محور این نمایشگاه این موضوع بود.

مهم اینست که در این دوره (با شعارسبک زندگی اسلامی)  فرهنگ استمرار رسالت و حرکت انبیاء الهی و امامامان معصوم(ع) و سایر دانشمندان متعهد برای مخاطبان پرداخته شده که انشاا… این سیاست گذاری استمرار داشته و بهتر به آن برای مخطبان پرداخته شود.

یعنی مخاطبان در سنین مختلف با سبک زندگی بزرگان دین و دانشمندان مختلف بهتر آشنا شده و زمینه مناسب تری برای آشنایی فراهم می شود.

(برای اطلاعات بیشتر به محتوای سایت http://nezamehadafmand.ir رجوع نمایید).

—————————

س ۳ –

مستحضرید که تخصیص امکانات وایجاد زمینه مساعد برای رشد وپویش متناسب  وعادلانه درامورتحصیل وتعلیم وتربیت امری الزامی وحیاتی است  ؛ باملاحظه ی تئوری نظام هدفمند که مبتنی برقواعداسلامی است ، چه توضیح ورهنمودی را ارائه می فرمایید ؟

 

 تئوری نظام هدفمند در این زمینه راهکارهای مناسبی را چه در نظام هدفمند وچه در مقدمه ایی دربعد زمان و مکان بر نظام هدفمند ارایه نموده است(تئوری نظام هدفمند؛چارچوبی علمی و عملی برای سیاستگذاری و برنامه ریزی در نظام مکتبی).

برای چنین سوالی که شما فرمودید ابتدا باید تمامی امکانات را برای یادگیری در کنار هم قرار دهیم کنیم (در ابعاد گوناگون) و بدانیم در چه زمینه هایی  باید تعلیمات لازم است؛ که به خودی خود یک ساختار نظام آموزشی و پژوهشی را نشان می دهد. پس اول آشنایی با تئوری علمی و عملی و امکانات یادگیری و بعد راه ها و نحوه یادگیری.

ما بحث طبقه بندی علوم و اطلاعات را داریم که یادگیری هر کدام از افراد سبک مخصوص به خود را دارد.

برای مثال شخصیت بوعلی سینا دارای سبک یادگیری مخصوص به خود است. ایشان پس از مدتی کسب علم از محضر استاد به درجه ای رسید که استادشان به ایشان گفت شما می توانید خود یادگیری کنید و خودآموزی این شخصیت بزرگوار در این نظریه خود را نشان می دهد که این تئوری مربوط به زمان حال نیست. بوعلی سینا دارای یک شخصیت خود آموز است به طوریکه در علم پزشکی ایشان بدون داشتن استاد و حتی در سایر حوزه ها نیز در عصر خود مسلط بوده و دارای شاگردانی نیز بوده است. نقش مجتهد در این تئوری بسیار مشهود است.

شخصیت بوعلی سینا در یادگیری علوم بیشتر باید مورد توجه مجامع علمی(حوزه و دانشگاه و بلاخص آموزش و پرورش) قرارگیرد و الگویی برای ارتقاء ساختارنظام آموزش و پرورش(حوزه و دانشگاه) صورت پذیرد و  خود آموزی دانش  جویندگان علم را هم ازقلم نیاندازند و از چنین استعدادهایی نیز در امور مختلف،جامعه علمی را از دانش آنها آگاه سازند تا همچون سایر اساتید از دانش  بهره مند شوند و ایشان از حقوق خود برخوردار گردند.

(برای اطلاعات بیشتر به محتوای سایت http://nezamehadafmand.ir رجوع نمایید).

———————————-

س ۴ –

برای دامنه ی تبلیغات ضروریات زندگی (اقتصادی – مصرفی – خانوادگی ) خانوارهای ایرانی دررسانه های مختلف مکتوب وصوتی وتصویری چه رهنمودی دارید؟

آنچه امروز در جهان می گذرد -خواه ناخواه- تولید ایده و خلاقیت های مولد بوده و در این زمینه تبلیغات  از اهیمت ویژه ای برخوردار است. اما باید دید نظام هدفمند برای تبلیغات چه تعریفی دارد تا نتیجه مناسبی از این موضوع به دست آید.

تبلیغات در نظام هدفمند یعنی نوعی مدیریت سرمایه برای استفاده بهینه از زمان و امکانات هستی جهت دستیابی به کمالات انسانی برای رسیدن به خدا است.

در نگاهی دیگر اگر امروز تمامی علوم و تمامامی امکانات را کنار هم قرار دهیم، می بینیم که نیازهایی که بشر دارد و آنچه در زندگی و امورات مختلف بشری کاربرد دارد – چه در رسانه های مکتوب و چه غیر مکتوب-  چگونه است.

این تئوری از تمامی رسانه ها برای تبلیغ استفاده می کند تا با یک برنامه استراتژیک پیامش را به مخاطبانش برساند. نکته قابل توجه این است که در مرحله اول باید کسانی که می خواهند در این راستا فعالیت کنند آموزش های لازم را ببینند و با تئوری نظام هدفمند آشنا شوند تا در این راستا نتایج مطلوبی به دست آید.

حتی می توان از فیلم های سینمایی(البته سایر برنامه همچون مستند و سریال و… ازقلم نیفتد) طول تاریخ  به صورت کاربردی و صحیح استفاده نمود. در این فیلم ها افرادی که حضور دارند و قهرمانان و شخصیت های اول فیلم به صورت یک شخصیت کامل و به نوعی مجتهد ایفای نقش کرده و به نوبه خود پیام یک سبک زندگی را می رسانند( نقش تهیه کننده و کارگردان و فیلم نامه مطلوب).

(برای اطلاعات بیشتر به محتوای سایت http://nezamehadafmand.ir رجوع نمایید).

 ————————————

س ۵ –

شما معتقدید که برای موفقیت های جامعه، ضروری است که سیاستهای مختلف اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی واقتصادی برمبنای تعلیم وتربیت وحرکت درجهت کمالات انسانی صورت گیرد ؛ این مبحث کلان ومهمی است ،لطفا” برای تنویر ذهن مخاطبان دراین باره توضیحات بیشتری بفرمایید؟

برای این مهم که پیامی برای تمام ملتهای جهان است و کاربردی نیزمی باشد نظر عزیزان را به مسائل موجود که در جهان می گذرد و نقش مهمی در زندگی بشری در ابعاد گوناگون دارد باید مورد توجه باشد زمانی یک مصوبه به شکل قانون معرفی می شود باید جایگاه این قانون نفع همه کسانی که در یک ملت زندگی می کنند را تامین نماید.که به خودی خود سوالات متعددی با موضوعات مختلف را طرح می نماید.

در این تئوری شما می توانید شخصیت هایی را مثال بزنید که این شخصیت های بزرگ و برجسته در ابعاد مختلف دارای کمالات بوده اند و از دانش ایشان نتایج ارزشمندی در ابعاد گوناگون برای حل مسائل اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و… بدست آورد..

به طور مثال شخصیت شهید آیت الله سیدحسن مدرس نمونه ای از این دست می باشد که ایشان می فرماید: دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ماست.

یا شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی می فرماید: ما باید فرهنگ سیاسی مان، فرهنگ صدق و راستی و درستی و مردم دوستی و عدالت دوستی و خدادوستی باشد،فرهنگ اجتماعیمان باید فرهنگ عفت، پاکدامنی، درستی، راستی، تواضع، فروتنی، مردم دوستی باشد.

هر دوی این بزرگواران یک سیاستگزار و قانون گذار بوده اند. این دو بزرگوار به عنوان دو الگوی سیاستگزار، برنامه ریز و قانونگذار نیازمند مطالعه تطبیقی بیشتری با این تئوری هستند.

یکی از توانمندی های این تئوری این است که افراد توانمندی را در طول تاریخ داشته است.

(برای اطلاعات بیشتر به محتوای سایت http://nezamehadafmand.ir رجوع نمایید).

———————

س ۶ –

آیا برای سیستم اقتصادی وروند امورمالی جامعه امروزایران بادرنظرداشتن اصول نظام هدفمند، رهنمودعملیاتی وقابل ارائه ای وجود دارد؟

در این زمینه اگر عزیزان اهل مطالعه باشند و با تئوری نظام هدفمند بخواهند بیشتر آشنا شوند حداقل توصیه می شود مطالب سایت نظام هدفمند(nezamehadafmand.ir) را مطالعه نمایند.

نظام هدفمند تمامی علوم را به یکدیگر مرتبت می داند و همچنین تمام افراد جامعه را به یکدیگر مرتبت می داند و بهترین راهکارها را در این زمینه ارائه نموده است.

یکی از موضوعاتی که در چند سال اخیر با نمایندگان مجلس دنبال می کردیم بحث هدفمندی یارانه هاست که مکاتبات آن هم موجود می باشد. این موضوع را بنده به صورت جدی دنبال می نمودم. اگر ما تاریخ بزرگان را که در این تئوری ایفای نقش می کرده اند را به تحقیق بگذاریم می بینیم که چه زیبا و عادلانه در زمینه های اشتغال توجه داشته اند.

در تعریف مجتهد جامع الشرایط وقتی که مجتهد توانایی تعریف علوم و نیاز علمی یک ملت را چه قبل و چه بعد از تولد سعی و اهتمام می کند و ترویج می نماید تا بحث های دیگر همچون اشتغال که همه تحت نظر مجتهد جامع الشرایط می باشد. زیرساخت های اشتغال زایی در تمام ملت در این تئوری قرار گرفته است که هیچ کس بیکار نیست. در طول تاریخ نقش مجتهد و سعی بزرگان محسوس می باشد.توصیه مجتهدین به یک نقشه جامع علمی در ابعاد گوناگون از نکات بارز این موضوع است.

آنچه تا کنون در خصوص هدفمند سازی یارانه ها انجام شده صحیح و کامل نبوده؛ هدفمند سازی یارانه ها با پیروی از یک نظریه کلی و یک طرح جامع و هماهنگ و منسجم(نظام هدفمند به سعی و اهتمام سیدحسام سیدحسینی قهه؛ یک نظریه کلی و یک طرح جامع و هماهنگ و منسجم است) به درستی انجام می شود؛ به عبارتی در نظام هدفمند به سعی و اهتمام سیدحسام سیدحسینی قهه بهترین و شایسته ترین راه و راهکار ها را برای اجرای صحیح و مکتبی هدفمند سازی یارانه ها ارایه شده است.

ناگفته نماند فرضیه سازی در این تئوری بسیار مهم است، آن هم فرضیه ای که نزدیک به واقعیت باشد می تواند اهداف این نظریه را محقق کند.

(برای اطلاعات بیشتر به محتوای سایت http://nezamehadafmand.ir رجوع نمایید).

————————————-

س ۷ –

درنظام تربیت اسلامی وسلامت اجتماعی ازدیگاه قرآنی، برغافل نبودن ازمستضعفان ومحرومان تاکیدات جدی وجود دارد، آیا شرایط امروزجامعه ومنش مسئولان باشاخصهای اعتقادی واخلاقی اسلام ، سازگازی لازم رادارد ؟ موانع کدامند ورهنمودعملی چیست ؟

الحمدلله رب العالمین، در نظام تربیتی شیعه به این مهم پرداخته شده است و محرومیت زدایی(پیروی از تئوری مکتبی) در سعی و اهتمام تمامی بزرگان بوده است اما نه به معنای گداپروری. در این زمینه مدیریت مجتهدانه بزرگان قابل مشاهده است و توصیه های اخلاقی که برای این مدیریت شده است و عدالتی که در این مدیریت بوده است. می توانیم بگوییم که هنوز این عدالت به درستی برقرار نشده است اما سعی و اهتمام بزرگان بر این موضوع بوده است.

 تربیت یافته گان آن همیشه سعی می نموده اند در این مسیر به بهترین وجه ایفای نقش نمایند ودر این زمینه در نظام هدفمند شرایط مناسبی را برای چنین نقش مهمی تعریف نموده است. موانعی که در این زمینه وجود داشته را می توان عدم آشنایی درست از یک نظریه کلی و یک طرح جامع و هماهنگ و منسجم است، و رهنمود های عملی نیز با طرح سوال و راه حل در نظام هدفمند و مقدمه ایی در بعد زمان و مکان بر نظام هدفمند بیان گردیده است.

هر طرحی در جهان دارای یک طراح و تیم کاری است. مگر می شود که طرحی به این بزرگی و مهمی که رسالت تمامی پیامبران و امامان و بزرگان جهان بوده است بدون تیم علمی باشد. این طرح برای محرومیت زدایی دارای کاربرد است. داشتن سرمایه اقتصادی به منزله داشتن سرمایه فرهنگی نیست. ما اقتصاد فرهنگی و فرهنگ اقتصادی داریم. نیازمند این هستیم که کسانی که در شوراها، مجلس، ریاست جمهوری و داوطلبان مدیریت های مختلف با این تئوری کاملا آشنا باشد و آموزش لازم را در این زمینه دیده باشند.

وقتی مدیران در رده های مختلف که نقش خادمین مردم را ایفا می کنند و همه امکانات را در دسترس دارند و زیر زره بین قوانین سالم هم قرار گرفته اند، آیا نمی توانستند این طرح را به شکل جامع فرضیه سازی کنند. نمی توانستند از حقوقی که از قبل درست برنامه ریزی نشده اشت – بیشتر منافع شخصی افراد در گذشته مورد توجه قرار گرفته است- و از این حقوق برای تیم علمی و پژوهشگران استفاده گردد تا هم جامعه مدیریت شود و خود را با کمترین درآمد جامعه تطبیق دهند مانند حضرت علی(ع) که حقوق خود را با پایین ترین فرد جامعه مطابقت می دادند و مانند یک طبیب حاذق عمل می کردند.

ماکسانی را داریم که با وجود توانایی های بالا به استضعاف کشیده شده اند، که إن شاء الله با توجه به مهارتهای اطلاع رسانی که در تئوری نظام هدفمند تعریف و بیان شده؛ این افراد شناخته و از دانش و توانایی های ایشان در نظام مکتبی برای بهبود وضع موجود جهانی  بهره مند گردد.

تمام بزرگان در طول تاریخ به این موضوعات اشاره نموده اند. شناخت استعدادها با ساختار علمی پژوهشی و استفاده کامل از امکانات موجود از ویژگی های این تئوری است.

(برای اطلاعات بیشتر به محتوای سایت http://nezamehadafmand.ir رجوع نمایید).

———————–

س ۸ –

ممکنست درباره عنصر “انتخاب ” که آنرا مهمترین نکته ی درجامعه شناسی شیعه می دانید،توضیح دهید ؟

ولایت فقیه؛ انتخاب را یکی از آموزه های الهی و کاملاً تخصصی می داند، که در تمامی جوامع و مکاتب به ساده ترین و مهمترین اصل اداره جامعه با نام دموکراسی عنوان می گردد، و در تمامی ابعاد به آن می پردازد تا جایی که تئوری فرمول تمامی علوم می داند(راه استنباط احکام و اثبات علوم در نیل به کمالات انسانی) ودر عبارتی کوتاه اینگونه می توان بیان نمود: انتخاب؛ یعنی آموختن معیارها جهت دست یافتن به کمالات انسانی در راه رسیدن به خدا

همانطور که در سوالات قبلی نیز بیان شد در مبحث انتخاب  به دانش و تعهد در تمامی ابعاد و علوم و امور توصیه شده است یعنی وقتی که دانش و تعهد باشد انتخاب خود را نشان می دهد. انتخاب ویژگی خاص دارد.

در جامعه شناسی کسی آشنایی کامل ندارد اما روی آن کار شده است و نیازمند یک اجتهاد فرهنگی در لایه های پنهان و آشکار است. همیشه دانشمندان و انبیای الهی همواره افراد کاملتری را معرفی می کرده اند. بحث های کاملتری در این جامعه شناسی مطرح شده و آن ادبیات نجات است که کمتر کسی با این موضوع آشنایی دارد.

در ادبیات شیعه مساجد( إن شاء الله از ساختار علمی و پژوهشی آن همگان آشنا گرددند) جایی است که دانشگاه این جامعه شناسی می باشد. وقتی در یک مسجد روحانی می رود باید روحانی بعدی خود را معرفی کند که نشان از استمرار موضوع دارد. انبیای الهی نیز همینگونه بوده اند.

(برای اطلاعات بیشتر به محتوای سایت http://nezamehadafmand.ir رجوع نمایید).

————————————-

س ۹ –

امروزبدون آمارواطلاعات موثق پژوهشی وعلمی درموردمسائل مختلف فرهنگی – اجتماعی – اقتصادی و…. نمی توان حکمی را صادرکرد،اتخاذتصمیمات رهگشا ومعطوف به نتایج مثبت ، منوط به اشراف براطلاعات واقعی ،قطعیت وجامعیت داده هاوطرح روشن مسائل است؛ دراین باره باملاحظه نظام هذفمند چه توضیحاتی دارید؟

در این سوال باز به پاسخ سوال اول می رسیم چرا که تئوری نظام هدفمند توانایی و قابلیت شفاف سازی تاریخی در قالب و چهارچوب استنباط احکام و اثبات علوم را داراست که به خودی خود اطلاعات و آمار صحیح ودرستی(بنیادی) را با مطالعات تطبیقی با اشراف کاملتری نسبت به این اطلاعات می توان بدست آورد.انشالله در سوالاتی که دراین خصوص در آینده طرح می گردد  و توضیحات و نتایج بیشتری در حوزه های مختلف حاصل خواهد شدنتایج بهتری از پاسخ ها خواهیم بدست آورد.

مگر می شود ما سیستم اطلاعاتی و بازرسی در یک کشور داشته باشیم اما بازدهی آن پایین باشد. اگر این سیستم ها بر اساس یک نظریه عمل کنند نتایج بسیار خوبی به دست می آید. بنا به فرمایش حضرت علی ما باید دقت کننده دانش وهم نقل کننده آن را افزایش دهیم.

از اجزاء لازم برای تدوین یک برنامه صحیح، مؤثر و قابل اجرا، ‌داشتن آمار و اطلاعات بنیادی مربوط به آن حوزه می‌باشد.

مهمترین مسئله برای یک برنامه ریز و سیاستگذار در عرصه های مختلف اجتماعی،اقتصادی و..؛ اندیشه و تأمل، تحقیق و پژوهش در آمار به روز ایران و جهان است.

این نظریه(تئوری نظام هدفمند) می تواند محور تمامی نظریه ها در علوم مختلف باشد. ما باید از همه امکانات استفاده موثر نماییم. به صراحت می گویم باید از تمامی منابع خدادادی در ابعاد مختلف برای سلامت بشر استفاده کرد. در بحث انرژی هسته ای این سخن موضوعیت دارد. ما باید این دانش را اول خودمان استفاده کنیم و بعد همراه با سخاوت، زکات و تعهد به ملت های محروم و مستضعف منتقل نماییم.

این بهترین راهکار مذاکره ارتقاء ملل دنیا در ابعاد مختلف می باشد.

(برای اطلاعات بیشتر به محتوای سایت http://nezamehadafmand.ir رجوع نمایید).

—————————–

س ۱۰ –

جناب حسینی ، مستحضرید شقوق مختلف تخصصی درتمامی زمینه های علمی ، پرداخت ها ی کلی رابرای تحلیل مسائل مختلف زندگی بشری برنمی تابد، امروزه باملاحظه تفکیک تخصصی امور وحوزه های مختلف ، تئوری نظام هدفمند چگونه می تواند به زوایای مسائل پرداخته ورهنمودهای پراتیکال وشدنی ارائه دهد ، ممکنست دراین باره توضح بفرمایید واگرنمونه هایی هم وجودداردمعرفی بفرمایید ؟

پیشنهاد بنده مطالعه تطبیقی و ارتباط سیستماتیک علوم با یکدیگر است. وقتی یک تیم کامل و مجتهد  را کنار هم می گذاریم می شود یک انسان کامل؛ فقط یک انسان کامل می تواند تمامی علوم را در خود داشته باشد. این ویژگی را تئوری نظام هدفمند دارد. کاستی هایی که دراین زمینه وجود دارد ناشی از عدم آگاهی از تئوری نظام هدفمند است. این تئوری قابلیت تحقق یک انسان کامل را دارد به شرطی که مورد توجه جدی قرار گیرد و استعدادهای مختلف سایر علوم را در کنار هم به صورت یک تیم علمی به کار گیرد.

(برای اطلاعات بیشتر به محتوای سایت http://nezamehadafmand.ir رجوع نمایید).

————————————–

س۱۱ –

درمحدوده استانی که حضرتعالی باهمکارانتان فعال هستید، برای موثربودن درتصمیمات واقدامات که به زندگی مردم منطقه وامورملموس آنها مربوط است ، تاکنون اقدامی صورت داده اید ؟

چه مواردی ، باچه تسهیلات ویا امکاناتی وحتی احتمالا”باچه موانعی مواجه بوده اید ؟

الحمدا… بنده در سوالات قبلی اشاره کردم که بحث سبک زندگی با مدیریت اقتصادی سالم است.

در این خصوص هدفمندی سازی یارانه ها و قیمت گذاری صحیح محصولات از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. برای یک اقتصاد سالم لازم است از یک قیمت گذاری مناسب بهره مند شویم.

در یک دوره تلویزیون های سیاه و سفید بود، به روز تر شدیم رنگی شد و بعد از آن تلویزیون های تخت آمد. محروم ترین افراد ما باید از امکانات به روز بهره مند باشند. مگر می شود که ملتی که امکانات سازمان یافته دارند یک نفر سالم و یک نفر بیمار باشد.

در بحث بیمه سلامت هم نظام سلامت تلاش می کرد البته با رویکردی دیگر که مکاتبات آن هم موجود است.  در بحث بیمه ما ساماندهی و یکپارچه سازی انواع بیمه، مدیریت بانکی و اشتغال زایی را داریم که اگر همه اینها را به صورت یکپارچه کنار هم ببینیم، وقتی که بیمه سلامت هدف پیشگیرانه داشته باشد، می تواند مانند یک بانک در ابعاد مختلف باشد و به عنوان یک بانک اطلاعاتی عمل کند.

در کل این تئوری پیشنهاد دهنده یک وزارت جدید به عنوان اطلاعات و آمار می باشد و نتیجه آن کارآفرینی، قیمت گذاری مناسب و صحیح و … با نظارتی سیستماتیک و ارتباط همه بانک های اطلاعاتی با یکدیگر است.

این تئوری گداپروری را رد می کند. توانایی های افراد وقتی به منصه ظهور برسد چه برکات ارزشمندی را در بر دارد.

توجه داشته باشیم که این تئوری راه حل هایی برای پشتیبانی از ولایت فقیه در ابعاد مختلف را داده است.

(برای اطلاعات بیشتر به محتوای سایت http://nezamehadafmand.ir رجوع نمایید).

————————————

  •    با تشکر از وقتی که به مادادید و توضیحات شفاف و جامعی که ارائه کردید(سیدحسام سیدحسینی) و امیدواریم که در آینده  از پژوهشگران ارزنده ای همچون شما استفاده های بیشتری گردد.

تشکر سیدحسام سید حسینی: در پایان از آقای مظاهری که این نظریه را مطالعه نمودند و سوالاتی خردمندانه و خیرخواهانه را طرح نمودند تشکر می کنم. همچنین از شما(آقای زمانی) که زحمت انجام این مصاحبه را کشیدید قدردانی می نمایم. مصاحبه یک امر مستمر است و پس از هر مصاحبه سوالات متعددی دوباره مطرح می گردد و انشاء ا… در فرصتی دیگر به این موضوع بیشتر پرداخته خواهد شد.


بااحترام

وتشکرازشما

۲۴ /۴ / ۱۳۹۳

لینک دانلود مصاحبهInterview Questions

@nezamehadafmand_ir

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)