ویژگی های لازم و پسندیده کابینه هدفمند سازی یارانه ها

ویژگی های لازم و پسندیده کابینه هدفمند سازی یارانه ها

ویژگی های لازم و پسندیده کابینه( رئیس جمهور، وزیران، مدیران بخش های بالادستی ومیان دستی و پایین دستی) اینستکه برای اجرای طرح های اجتماعی و  اقتصادی و… ؛ با مرام ولایی ایفای نقش نمایند (به عبارتی با پیروی از یک نظریه کلی و یک طرح جامع و هماهنگ و منسجم؛ می توانند بهتر و شایسته تر که نقش موثری داشته باشند، ایفای نقش نمایند)؛برای این مهم لازم دانستم در خصوص تبیین حقوق فرد به فرد ملت که اهمیت والایی دارد و شامل همه ملتها نیز می تواند باشد، با تبیین چندی از دیدگاههای خود باعث ارایه راهکار و نتیجه عالی برای این مهم حاصل آید. این دیدگاهها عبارتند از: تبلیغات؛ یعنی مدیریت سرمایه برای استفاده بهینه از زمان و امکانات هستی جهت دست یافتن به کمالات انسانی در راه رسیدن به خدا؛ ملتی در عرصه های مختلف موفق است که تمام سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و… خود را بر مبنای تعلیم و تربیت در نیل به کمالات انسانی قرار دهد؛ ملتی در تعلیم و تربیت موفق است که در قیمت دادن به محصولات و خدماتش از مستضعفان و محرومان غافل نباشد؛ انتخاب؛ یعنی آموختن معیارها جهت دست یافتن به کمالات انسانی در راه رسیدن به خدا؛ البته، در مرحله نخست یک اندیشمند و محقق از چنین دیدگاههایی در خصوص حقوق فرد به فرد ملت راهکار و نتیجه عالی به دست می آورد، و با توجه به دقت و درک یکایک ملت (به عبارتی همه ملتها) در دستیابی به این راهکار و نتیجه عالی نیز نایل می گردند، و هر کدام در شرح وظایف موارد فوق و دیگر موارد در حفظ حقوق خود و دیگران خودبخود ایفای نقش خواهند کرد (ایفای نقش مسئولیت پذیری در قبال حقوق خود و دیگران) با عنایت به خدای بزرگ اینجانب حق کلام را به طور کلی و کامل ادا نموده ام، در این خصوص شما چه پیشنهادی ارائه می کنید.

سیدحسام سیدحسینی قهه

@nezamehadafmand_ir

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)