نامه سرگشاده سیدحسام سیدحسینی قهه به شورای عالی انقلاب فرهنگی

اهمیت پیروی از یک نظریه کلی و طرح جامع و هماهنگ و منسجم برای دانش ارتقاءسطح علمی دانشگاه و رشته های تحصیلی و همچنین ارزشیابی مدارج علمی و مدارک تحصیلی 


Open-Letter

برای دانلود کتاب نظام هدفمند و مقدمه ای در بعدزمان و مکان بر کتاب نظام هدفمند بر www.nezamehadafmand.irکلیک کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر روی متن کلیک کنید.

برای دانلود کتاب نظام هدفمند و مقدمه ای در بعدزمان و مکان بر کتاب نظام هدفمند برwww.nezamehadafmand.irکلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)