مکتب سینمایی رسالت محور

مکتب‌سینمایی‌رسالت‌محور

فیلمنامه و ساختار فیلم مکتب‌سینمایی‌رسالت‌محور

مرقوم فرمایید

          فطرت در ابعاد مادی و معنوی همه امکانات را با توازُن و انطباق بر دستورات الهی بسیج نموده تا قدر و منزلت والای انسان را به منصه ظهور رساند. حروف و اعداد هم با توازُن و انطباق بر دستورات الهی ابرازی می‌شوند برای تعلیم و تربیت جهت نیل به کمالات انسانی؛ آری! اینجاست که حقیقت شناخت از دستورات الهی خود را آشکار نموده؛ معیارها و کمالات انسانی در راه رسیدن به خدا ایفای نقش می‌کنند.

                                            حسینی،نظام هدفمند،صفحه۳۴

 

تعریف مکتبی خانواده و مردم در منطق جهانی شدن

خانواده و مردم به مجموعه صفات و ویژگی‌ها  گفته می شود که راه رشد و تعالی را درمسیر تکامل(دستیابی به کمالات انسانی) می پیمایند.

منطق جهانی شدن ملت مکتبی؛ ایران کشوری مکتبی

ایران کشوری دارای فرهنگ و تمدن دیرینه تاریخی است که توانسته است سعی کند به دانش‌(فقه) مکتب‌ولایت‌فقیه ( قرآن و اهل بیت علیهم السلام) مطابقت دهد و چنان که طرح ها و قوانین آن با این مکتب متعالی مطابقت نکند، به بازنگری آنها بپردازد و سعی نماید به یک الگوی جهانی درحوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تربیتی و … تبدیل شود. 

تعریف بازی در منطق جهانی شدن

به تکامل یافته‌ترین رفتار شخصیت بازی گفته می شود. 

تکمیل و نظم قاعده بازی در منطق جهانی شدن

قواعد بازی با فرآیند عملیاتی مطالعه تطبیقی تکمیل و منظم می گردد.

کارگردانی فیلمنامه و ایفای نقش بازیگران و ساختار سازی فیلم مکتبی‌‌رسالت‌محور

قالب شکل گیری شخصیت انسان

          عشق به خدا، ظهور کمالات را به همراه دارد و در مباحث فطری، این عشق در نهاد انسان وجود دارد؛ حال چگونه و چطور شخصیت انسان شکل می‌گیرد! با تأمل، در یادآوری و ذکر (الا بذکر الله تطمئن القلوب) که مبحث تعلیم و تربیت را باز می‌نماید؛ به ریشه این شکل گیری می‌رسیم، و به این نتیجه می‌رسیم که معیارها، اصل و اساس شکل گیری شخصیت انسانها هستند.

          آری! اینجاست که مسأله شناخت قدم پیش می‌گذارد و درصدد کشف حقیقت این معیارها برمی‌آید که چگونه و چطور این چنین نقشی را بر عهده دارند و اینکه در تعلیم و تربیت چگونه باید آنها را یادآوری کرد؛ در زندگی مشترک مرد و زن این امر به وضوح مشاهده می‌شود، حقیقت عشق، خود را بیشتر متجلی می‌کند ) عشق به خدا)، عاشق هر آنچه می‌خواهد، برای عشق می‌خواهد برای اینکه مبادا خللی در عشق به خدا به وجود بیاید و حریم و حرمت عشق را پاس می‌دارد تا آنجا پیش می‌رود که بجز تکمیل نمودن این عشق، به چیز دیگری فکر نمی‌کند. عشقی که به دنبال آن در شکل گیری شخصیت دیگری (زوجین و فرزند) مؤثر است؛ عشق به خدا میزان و سنجش می‌شود برای شکل گیری شخصیت، معیارها و کمالات انسانی شخصیت انسان را شکل می‌دهند (شنیدنیها، دیدنیها، خوردنیها و… را با آن می‌سنجد).

          آری! برادر و خواهری که می‌خواهی بهترین شخصیت را خود و فرزندانتان داشته باشید، راه آن شناخت معیارها و کمالات انسانی است.

(نوزاد قبل از اینکه به مرحله شنیدن، دیدن، سخن گفتن و… برسد، می‌فهمد).

حسینی،نظام هدفمند،صفحه۱۲

ایفای نقش شخصیت مکتبی‌‌رسالت‌محور

بچامانوندیدی (بچه‌های ما را ندیدی)

          رزمنده در راه به هر گروهان و گردان برخورد می‌کرد سراغ دوستان خود را می‌گرفت. آری! این خاطره که در دوران هشت سال دفاع مقدس، رزمندگان از همدیگر سراغ همرزمانشان را با این کلام که بچامونوندیدی (بچه‌های ما را ندیدی) هنوز سر زبان رزمندگان هست، بچاکوجاند! (بچه ها کجایند!) بله از هر شخصی که قبلاً به نوعی با آنها در ارتباط بودند این عبارت را می‌پرسند و خاطرات آن دوران دوباره زنده می‌شود، چرا که آنها آن چنان تأثیرات معنوی از خود به جای گذاشته‌اند که هر موقع ذکر آنها بر فکر و زبان جاری می‌شود تحولی نو در وجود همگان به وجود می‌آورد و نور امید در همه ما زنده می‌شود، تا با گامهایی محکم و استوار بر طول تاریخ برداریم، ما نیز به مانند آنها از جاودانه‌های تاریخ باقی بمانیم.

آری! هنگامی را به یاد می‌آورم که بدون مقدمه و بدون این که ندایی از شخصی یا فردی در خصوص حضور در جبهه‌های حق علیه باطل بشنوم، ندای حضور به گوشم می‌رسید؛ برای این حضور جسم و روحم با هم موزون می‌شد و هر آنچه که برای این حضور با جسم و روحم ارتباط داشت با تمام وجودم هماهنگ می‌نمود و این هماهنگی در تمام رزمندگان نیز به شهود مشاهده می‌شد، آری! تمام کمالات انسانی در رزمندگان بسیج شده بود تا بر جبهه باطل پیروز شوند، البته پیروز هم شدند و کمالات انسانی را به تمام جهانیان معرفی کردند.

آری! برادر و خواهرم که می‌خواهی آدرسی از شهدای هشت سال دفاع مقدس پیدا کنی، آدرس این عزیزان در بسیج کمالات انسانی است، وجود خود را برای این ندای کمالات انسانی مهیا کن که این ندا، شما را به آدرس آنها راهنمایی خواهد نمود.

          حسینی،نظام هدفمند،صفحه۳۴

 

نقد فیلمنامه و ساختار فیلم مکاتب مختلف جهان

ساختار

الحمدلله رب العالمین

عنایت به اهمیت ساختار نظام آموزشی؛ و برای تدوین چنین ساختاری نیاز به یک برنامه ریزی مدبرانه آموزشی – پژوهشی دارد، تا توازن و تعادل بین نسل های گوناگون حاصل آید، و این امر می تواند در روند اداره‌ امور زندگی فردی و اجتماعی افراد یک ملت نقش مهمی ایفا نماید و مفید و ثمربخش واقع شود (عدالت در تعلیم و تربیت)، لکن برای این مهم بهتر است در مرحله نخست؛ بررسی راهبردهای ساختاری چنین نظام آموزشی را به شکل پژوهش توسط علما و اندیشمندان آن ملت، و سپس جهت توازن و هماهنگی بین اقشار مختلف آن ملت طرح پژوهش نمود (همزمان نیز امکان پذیر است) «ارتقای بینش عمومی».البته؛ استراتژی این راهبردها در سطح جهانی اهمیت والایی دارد.

تاکنون آنچه که در کتابهای درسی طرح و بیان گردیده، بیشتر در بُعد نظریه ها(نقش حروف و اعداد) بوده که به شکل های مختلف در این کتابها جای گرفته اند و مورد تدریس واقع شده تا دانش آموزان نیز بتوانند در پرتو چنین نظریه هایی: مخترع، نویسنده، پزشک، مهندس، تکنسین، وکیل، قاضی، کارگردان، تهیه کننده، استاد و… شوند.

البته؛ هدف اینجانب تأیید یا رد چنین نظریه هایی نیست، بلکه جهت تأمل و تعامل، دیدگاههای خود را به شکل سؤال طرح و بیان می نمایم :

–        آیا این نظریه ها نیاز روزمره همه افراد یک جامعه را در امور روزمره آنها تأمین می‌کنند؟!

–        آیا روابط بین نظریه ها درشکوفایی و شکل گیری استعدادها جهت فرصتهای شغلی متعدد، در دست یافتن به کمالات انسانی نقش دارند؟!

–        آیا این نظریه ها با توازن و انطباق بر دستورات الهی طرح و بیان شده اند؟!

–        در زمینه عالی ترین راهبردی که بتوان نظریه هایی متوازن  و منطبق بر دستورات الهی که در امور روزمره هر فرد واجتماعی ایفای نقش نمایند و مفید و ثمربخش واقع شوند، چه پیشنهادی دارید؟!

به چند دیدگاه فوق اکتفا نموده، تا ان‌شاءا… زمینه ای باشد، جهت دست یافتن به یک ساختار نظام آموزشی جامع و کامل. البته، برای این که چیزی از قلم نیفتد، طرح ذیل را جهت بررسی و تحقیق پیشنهاد می‌کنم.

راههای ورود به مدرسه را با استراتژی جهانی شدن جهت تدوین کتابهای درسی و همچنین شناخت، شکوفایی و مدیریت استعدادها مورد بررسی و تحقیق قرار دهید (البته برای چنین ساختار نظام آموزشی جامع و کاملی، کلیه راهبردها و راهکارها در کتاب نظام هدفمند و مقدمه ای در بُعد زمان و مکان بر کتاب نظام هدفمند طرح و بیان گردیده است).

حسینی،مقدمه ای در بعد زمان و مکان بر کتاب نظام هدفمند،صفحه۲۱-۲۵

سیدحسام سیدحسینی‌قهه

جهت کسب اطلاعات بیشتر روی متن کلیک کنید.

برای دانلود کتاب نظام هدفمند و مقدمه ای در بعدزمان و مکان بر کتاب نظام هدفمند برwww.nezamehadafmand.ir کلیک کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)