مدل‏ راهبردی فرهنگ گفتمان سازمانی از منظر تئوری نظام هدفمند

سخن برگزیده؛ فرهنگ گفتمان سازمانی از منظر تئوری نظام هدفمند

ساختار نظام آموزشی و پژوهشی با توزان و انطباق بر دستورات الهی(استمرار رسالت و حرکت انبیاء الهی) در شناخت علوم گوناگون(کشف حقایق علمی در فرهنگ استمرار رسالت و حرکت انبیاء الهی) و کاربرد های مورد نیاز این علوم پیروی می کند.

صاحب فن و مهارت و صاحب نظر تئوری نظام هدفمند

سیدحسام سیدحسینی قهه

 

مدل‏ راهبردی فرهنگ گفتمان سازمانی از منظر تئوری نظام هدفمند

 

ارتباط مشاغل

 

سازمان ـ مؤسسه ـ شرکت ـ کارخانه ـ …

ارتباطات ـ اطلاع رسانی ـ بازاریابی ـ برآورده شدن خواسته های معقول

توسعه، بهبود و رفاه جامعه

مدیران

معاونین

واحدها و قسمتها

کارمندان و کارکنان

طرح اوقات فراغت نوجوانان و جوانان

شناخت و شکوفایی استعدادها

برآورده شدن خواسته های معقول

قرار گرفتن سرمایه در بهترین وجه برای دست یافتن به کمالات انسانی

در راه رسیدن به خدا.

حسینی،نظام هدفمند،صفحه ۱۱

جهت کسب اطلاعات بیشتر روی متن کلیک کنید.

برای دانلود کتاب نظام هدفمند و مقدمه ای در بعدزمان و مکان بر کتاب نظام هدفمند برwww.nezamehadafmand.ir کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)