علوم ریاضی و سیاست‌گذاری‌های کلان نظام آموزشی

علوم ریاضی و سیاست‌گذاری‌های کلان نظام آموزشی 

علوم ریاضی در نگاه و شناخت مکتبی؛ علوم ریاضی ساده ترین روشها برای حل پیچیده ترین مسائل در حوزه های مختلف علوم  و کاملترین راهکارهای متعالی  در نظام هدفمند و مقدمه ایی در بعد زمان و مکان  بر کتاب نظام هدفمند برای سیاست گذاری های کلان نظام آموزشی تعریف  و بیان گردیده است.

      صاحب فن و مهارت و صاحب نظر تئوری نظام هدفمند

    سیدحسام سیدحسینی قهه

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر روی متن کلیک کنید.

برای دانلود کتاب نظام هدفمند و مقدمه ای در بعدزمان و مکان بر کتاب نظام هدفمند بر www.nezamehadafmand.irکلیک کنید.

@nezamehadafmand_ir

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)