عصر معرفتی؛ زیرساخت های معرفتی؛ اقتصاد معرفتی

عصر معرفتی؛ زیرساخت های معرفتی؛ اقتصاد معرفتی

       دانش و مهارتهای لازم و پسندیده برای عصر معرفتی؛ زیرساخت های معرفتی؛ اقتصاد معرفتی در سایت نظام هدفمند

سیدحسام سیدحسینی قهه پژوهشگر و نویسنده نظام هدفمند

@nezamehadafmand_ir

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)