طرح سوالات سیدحسام سیدحسینی قهه درباره نخبگی و نخبگان در سایت علمی نخبگان جوان

طرح سوالات سیدحسام سیدحسینی قهه درباره نخبگی و نخبگان در سایت علمی نخبگان جوان

www.nezamehadafmand.ir

* شناخت استعدادها؛ رمزسلامت دولت و ملّت، ثبات و پایداری اشتغال پویا

* جایگاه و ارزش مالکیت فکری و اهمیت آن نسبت به مدارک تحصیلی

* معنای واقعی استعداد برتر و نخبه؛ مهارت و تخصص نخبگان و استعدادهای برتر

* پیشنهاد شناخت و معرفی مهارت و تخصص نخبگان و استعدادهای برتر

* الگویی برای ارزش گذاری درجه و سطح علمی نخبگان و استعداهای برتر

* نخبگان و استعدادهای برتر چطور و چگونه جشنواره برگزار کنند؟!

* استعدادهای برتر و نخبگان برای اشتغال چگونه و به چه طریقی معرفی می شوند؟!

* استعدادهای طبیعی و موقعیت جغرافیایی ویژه، دایره توانمندیها و ظرفیتهای خلیج فارس

* شناخت و اهمیت دادن به استعدادها در بخش های مختلف اجتماعی، اقتصادی و..؛الگویی برای برنامه‌های گفتگومحور

* درس استاد؛ پرورش یافتگان مکتب متعالی(شیعه)؛برتری مالکیت فکری بر سایر مدارج و مدارک علمی

* چشم انداز و آینده پژوهی تعیین مدارج علمی و مدارک تحصیلی با محوریت شناخت استعدادها

* استعداد یابی و تعیین مدارج علمی و مدارک تحصیلی

* سلام زمین؛ می دانم که تو اسرار زیادی در خود نهفته داری؛ برای رشد و شکوفایی استعدادهای متعالی؛ که باید شناخت.

* سرانه واقعی هر ایرانی برای رشد و شکوفایی استعدادها چقدر است؟

* آیا می دانید یک مکتب جامع، کامل و متعالی چه نقش مهمی در شناخت، رشد و شکوفایی استعدادهای متعالی دارد؟!

آدرس سایت علمی نخبگان جوان:www.njavan.com

جهت کسب اطلاعات بیشتر روی متن کلیک کنید.

برای دانلود کتاب نظام هدفمند و مقدمه ای در بعدزمان و مکان بر کتاب نظام هدفمند برwww.nezamehadafmand.irکلیک کنید.

@nezamehadafmand_ir

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)