سیدحسام سیدحسینی قهه – تنهاترین داوطلب با جایگاه حقیقی در نظام مکتبی انتخابات ریاست جمهوری ایران ۱۴۰۰

امام صادق علیه السلام: فِکرَهُ ساعَهٍ خَیرٌ مِن عِبادَهِ اَلفِ سَنَهٍ؛
یک ساعت اندیشیدن در خیر و صلاح از هزار سال عبادت بهتر است.سیدحسام سیدحسینی قهه
مصباح الشریعه،ص۱۱۴

با دانش و مهارتهای لازم و پسندیده برای پشتیبانی از مجتهد جامع الشرایط (ولایت فقیه) و رهبری آمدم.
آمده ام تا در میدان بمانم – تا عمق ظرافت و دقت دربینش مکتبی – شورای نگهبان – تفسیر و تحلیل مکتبی – مفسران و تحلیل گران رسانه ای – ارتقاء یابد. – در جایگاه حقیقی خود با سایرنامزدها با جایگاه حقوقی شان در انتخابات ریاست جهموری اسلامی ایران – رقابت کنم و در خیر و صفات متعالی برای ایرانی آباد و سرافراز – از هم پیشی بگیریم – شعارهایمان هم در شان چنین ملت مکتبی باشد.

تفکر و اندیشه مکتبی سیدحسام سیدحسینی قهه برای اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایط پژوهش محوری و رسالت محوری با قواعد استنباطی احکام و اثباتی علوم را برای شورای نگهبان فراهم و رقم می زند.

 

سیدحسام سیدحسینی قهه – تنهاترین داوطلب با جایگاه حقیقی در نظام مکتبی انتخابات ریاست جمهوری ایران ۱۴۰۰
فضای مجازی فضایی با سرعت و شتاب حداکثری در رسانه های داخلی و بین المللی و سایر رسانه های موافق و مخالف جمهوری اسلامی ایران که به خودی خود پژوهش محوری و صداقت و سلامت رسانه ای را رقم خواهد زد.

منطق جهانی شدن ملت مکتبی؛ ایران(پارس) کشوری مکتبی
ایران کشوری دارای فرهنگ و تمدن دیرینه تاریخی است که توانسته است سعی کند به دانش‌(فقه) مکتب‌ولایت‌فقیه( قرآن و اهل بیت علیهم السلام) مطابقت دهد و چنان که طرح ها و قوانین آن با این مکتب متعالی مطابقت نکند، به بازنگری آنها بپردازد و سعی نماید به یک الگوی جهانی درحوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تربیتی و … تبدیل شود.
سرزمین ایران کشوری غنی و ثروتمند منابع مادی و معنوی است؛ ملتی مکتبی( دارای ارزش‌ها و سنت‌های پسندیده تاریخی پیش از اسلام و دوره‌های زمانی مسیر تکامل اسلام ناب) هستند، باتوانمندی و ظرفیت چنین مکتبی در دوران هشت سال دفاع مقدس توان و اقتدار خودرا در مقابله با توطئه‌های مستکبران جهان به منصه ظهور رسانند و برای دفاع از آرمان‌ها، ارزش‌ها و تمامیت ارضی کشورشان در جهان سربلند شدند.

مکتب شناسی با تئوری( مکتب) نظام هدفمند(تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن)

 

یکی از موضوعاتی که نباید از آن غافل باشیم. موضوع مکاتب موجود و حاکم بر ملت ها و کشورهای مختلف جهان است.مکاتبی که مشکلات و چالش هایی را برای چنین ملت هایی به وجود آورده است. در ساختار چنین مکاتبی حل مسئله در ابعاد گونا گون برای رفع نیازهای آن ملت ها موجود نیست. قهرمانان این مکاتب – مغلوب – چالشهای ساختاری چنین مکاتبی می شوند.- از ویژگی های برجسته  این مکاتب را که می توان از آنها نام برد عبارتند از:  انحصار طلبی – جاه طلبی و تکبر – نقدهای مخرب – بازی های سیاسی برای حفظ قدرت – قهرمانان مغلوب – تملق گویی و چاپلوسی – شعارهای نامربوط نسبت به کرامت و قدر و منزلت انسان –بداخلاقی و تخریب رقبای انتخاباتی – متهم نمودن جامعه به فساد – و … .

هرچند که مکاتبی دینی نیز درچنین ساختارهای مکتبی مشاهده می شوند – که دین را جدا از سیاست و سیاست را جدا ازدین می دانند. چنین ملت‌هایی نیز – مغلوب – چالشهای ساختاری چنین مکاتبی می شوند.

اصل عینیت دین و سیاست و عدم جدائی این دو – تنها مکتبی که مسیر اصلاح ساختاری چنین مکاتبی را طی نموده و راه بهبود مکاتب را در مسیر تکامل-  شناسایی مکتبی کامل و جامع نسبت به مکاتب پیشین را طی می کند –  مکتب ولایت فقیه(قرآن و اهل بیت علیهم السلام) است – پیروان چنین مکتبی معتقد و التزام عملی به عدم جدایی دین از سیاست و عدم جدایی سیاست از دین دارند – تمامی ساختارها به رهبری مجتهد جامع الشرایط (ولایت فقیه) در یک مسیر واحد برای تعالی انسان و جامعه حرکت می کنند. و در حاشیه قرار ندارند.- و شاهد رشد و تعالی تربیت یافتگان چنین مکتبی درتمامی حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی  و… خواهیم بود. از ویژگی های برجسته  این مکتب را که می توان از آنها نام برد عبارتند از: آزادگی و جوانمردی – نقدهای خیر خواهانه و سازنده – ادب و احترام –  جاودانگی قهرمانان – شعارهای مرتبط نسبت به کرامت و قدر ومنزلت انسان – حسن اخلاق به رقبای انتخاباتی – تعهد و مسئولیت پذیری –رسانه ای پژوهش محور – سبقت گرفتن در خیر و صفات متعالی – روشن نمودن مسیر تعالی جامعه – و … .

 

راه حل شناخت و دستیابی به یک مکتب جامع و کامل (مکتب شناسایی و تجلی صفات متعالی و راهکارهای رشد و تعالی تربیت یافتگان چنین مکتبی بخش‌ها و حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تربیتی و …‌، تحلیل حکیمانه و نقد خیرخواهانه و سازنده بر رهبری یک ملت؛ حرکت ساختارهای سازمانی به سمت اصلاح و تعالى
ساختار
الحمدلله رب العالمین
عنایت به اهمیت ساختار نظام آموزشی و برای تدوین چنین ساختاری نیاز به یک برنامه‌ریزی مدبرانه آموزشی – پژوهشی دارد، تا توازن و تعادل بین نسل‌های گوناگون حاصل آید، و این امر می‌تواند در روند اداره امور زندگی فردی و اجتماعی افراد یک ملت نقش مهمی ایفا نماید و مفید و ثمربخش واقع شود (عدالت در تعلیم و تربیت، لکن برای این مهم بهتر است در مرحله نخست؛ بررسی راهبردهای ساختاری چنین نظام آموزشی را به شکل پژوهش توسط علما و اندیشمندان آن ملت، و سپس جهت توازن و هماهنگی بین اقشار مختلف آن ملت طرح پژوهش نمود (همزمان نیز امکان‌پذیر است) وارتقای بینش عمومی». البته؛ استراتژی این راهبردها در سطح جهانی اهمیت والایی دارد.
تاکنون آنچه که در کتابهای درسی طرح و بیان گردیده، بیشتر در بعد نظریه‌ها (نقش حروف و اعداد) بوده که به شکل‌های مختلف در این کتابها جای گرفته‌اند و مورد تدریس واقع شده تا دانش‌آموزان نیز بتوانند در پرتو چنین نظریه‌هایی: مخترع، نویسنده، پزشک، مهندس، تکنسین، وکیل، قاضی، کارگردان، تهیه کننده، استاد و… شوند.
البته؛ هدف اینجانب تأیید یا رد چنین نظریه‌هایی نیست، بلکه جهت تأمل و تعامل، دیدگاههای خود را به شکل سؤال طرح و بیان می‌نمایم:
– آیا این نظریه‌ها نیاز روزمره همه افراد یک جامعه را در امور روزمره آنها تأمین می‌کنند؟!
ـ آیا روابط بین نظریه‌ها در شکوفایی و شکل‌گیری استعدادها جهت فرصتهای شغلی متعدد، در دست یافتن به کمالات انسانی نقش دارند؟!
ـ آیا این نظریه‌ها با توازن و انطباق بر دستورات الهی طرح و بیان شده‌اند؟!
ـ در زمینه عالی‌ترین راهبردی که بتوان نظریه‌هایی متوازن و منطبق بر دستورات الهی که در امور روزمره هر فرد و اجتماعی ایفای نقش نمایند و مفید و ثمربخش واقع شوند، چه پیشنهادی دارید؟!
به چند دیدگاه فوق اکتفا نموده، تا ان‌شاء ا… زمینه‌ای باشد، جهت دست یافتن به یک ساختار نظام آموزشی جامع و کامل. البته، برای این که چیزی از قلم نیفتد، طرح ذیل را جهت بررسی و تحقیق پیشنهاد می‌کنم.
راههای ورود به مدرسه را با استراتژی جهانی شدن جهت تدوین کتابهای درسی و همچنین شناخت، شکوفایی و مدیریت استعدادها مورد بررسی و تحقیق قرار دهید (البته برای چنین ساختار نظام آموزشی جامع و کاملی، کلیه راهبردها و راهکارها در کتاب نظام هدفمند و مقدمه‌ای در بُعد زمان و مکان بر کتاب نظام هدفمند طرح و بیان گردیده است).
حسینی، مقدمه‌ای در بعد زمان و مکان بر کتاب نظام‌ هدفمند، صفحه ۲۱-۲۵

شناخت و حقیقت قانون از منظر تئوری( مکتب) نظام هدفمند
مرقوم فرمایید
فطرت در ابعاد مادی و معنوی همه امکانات را با توازُن و انطباق بر دستورات الهی بسیج نموده تا قدر و منزلت والای انسان را به منصه ظهور رساند. حروف و اعداد هم با توازُن و انطباق بر دستورات الهی ابزاری می شوند برای تعلیم و تربیت جهت نیل به کمالات انسانی؛ آری! اینجاست که حقیقت شناخت از دستورات الهی خود را آشکار نموده؛ معیارها و کمالات انسانی در راه رسیدن به خدا ایفای نقش می کنند.
حسینی،نظام هدفمند،صفحه۳۴

تئوری( مکتب) نظام هدفمند – یک نظریه(مکتب) کامل و جامع با قابلیت حل مسأله در حوزه‌های مختلف
امروز جهان تشنه یک نظریه(مکتب) کامل و جامع با قابلیت حل مسأله در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. مکتبی که قادر به اصلاح و بهبود سایر مکاتب موجود در ایران و سایر ملل مختلف جهان موثر واقع شود.

نگاه مکتبی سیدحسام سیدحسینی قهه به تاریخچه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دور اندیشی بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران – قانون گذاران و حقوق دانان پیشین جمهوری اسلامی ایران- ظرافت و عمق چکش کاری اصل یکصد و پانزدهم از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – گسترش نظام تعلیم و تربیت مکتبی

با تأکید حضرت امام خمینی (ره) بر تشکیل مجلس خبرگان جهت بررسی قانون اساسی، قانون انتخابات این مجلس تصویب شد و این انتخابات در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار گردید. مجلس خبرگان قانون اساسی در روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ با پیام حضرت امام (ره) افتتاح و توانست نظامی نوین و با محوریت دین و بهره‌برداری از آرمان‌های سیاسی و تجارب مبارزان مسلمان و آرمان‌های شکست‌خورده مشروطیت در ایران و قوانین اساسی نظام‌های حقوقی معتبر دنیا بنیان نهد. این مجلس که متشکل از عالمان دینی، نیرو‌های مذهبی ـ سیاسی بود توانست در کوتاهترین زمان و با بهره‌مندی از رهنمود‌های بنیانگذار انقلاب و با درایت و مدیریت شهید بهشتی پس از ۳ ماه تلاش و فعالیت بی‌وقفه و تشکیل ۶۷ جلسه رسمی علنی کار تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۵۸ در دوازده فصل و ۱۷۵ اصل و یک مقدمه و مؤخره به انجام رساند و این قانون که نتیجه مبارزات ضداستعماری و ضداستبدادی ملت ایران بود در تاریخ ۱۳۵۸/۹/۱۲ به تصویب نهایی ملت ایران رسید. این قانون نخستین تجربه تلفیق حقوق اساسی جدید با قوانین فقه شیعی در قالب یک حکومت اسلامی بود و با توجه به آزادی‌های مردم، روح استبدادستیزی، استقلال، آزادی و مردم‌سالاری دینی توانست سعادت نظام سیاسی و اجتماعی را تضمین نماید.

تاریخچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – سایت شورای نگهبان

اصل یکصد و پانزدهم
رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – سایت شورای نگهبان

 

طرح تربیتی و شناسایی تربیت یافتگان مکتبی(تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن) در نظام مکتبی ولایت فقیه( قرآن و اهل بیت علیهم السلام)
مقدمه
رئیس محترم دانشگاه اصفهان : جناب آقای دکتر طالبی
با سلام و آرزوی توفیقات الهی
احتراماً با ارایه نسخه ای از اثر نظام هدفمند و عنایت به اینکه در سطح بین الملل، ملتها از این اثر، در زمینه عملی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و… می توانند، طرح و ایده عالی به دست آورند؛ خواهشمند است در خصوص حقوق اندیشمند در ابعاد مادی و معنوی اقدامات لازم را معمول فرمایید.

و من الله التوفیق
سیّد حسام سیّد حسینی

رونوشت :
امام جمعه موقت و نماینده محترم مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی جناب حجت الاسلام و المسلمین رهبر، استاندار محترم استان اصفهان جناب آقای مهندس حسینی، رئیس محترم صدا و سیمای مرکز اصفهان جناب آقای مهندس کلباسی، رئیس محترم مرکز هم اندیشی توسعه استان اصفهان جناب آقای دکتر ساسان، مدیر مسؤول محترم روزنامه نسل فردا جناب آقای مهندس محزونیه.

حسینی،نظام هدفمند،صفحه۷

 

پژوهش محور ی ورسالت محوری سیدحسام سیدحسینی قهه با قواعد استنباطی احکام و اثباتی علوم– در استمرار پژوهش محور ی ورسالت محوری بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران – قانون گذاران و حقوق دانان پیشین جمهوری اسلامی ایران- ظرافت و عمق چکش کاری اصل یکصد و پانزدهم از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – گسترش نظام تعلیم و تربیت مکتبی

برسی تلفیق حقوق اساسی جدید با قوانین فقه شیعی
مقدمه
وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری
جناب آقای دکتر زاهدی
احتراماً به پیوست نسخه ای از کتاب نظام هدفمند به شماره ثبت کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ۸۴۸۲۶ و همچنین نسخه ای از مقدمه ای در بعد زمان و مکان بر کتاب نظام هدفمند و با استناد به ماده ۲۸ اعلامیه جهان حقوق بشر مورخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸،خواستار تحصیل علم در رشته «مدیریت هدفمند – برنامه ریزی استراتژیک» هستم،خواهشمند است دستورات لازم را معمول فرمایید.

و من ا… التوفیق
سیّد حسام سیّد حسینی

رونوشت :
– رئیس محترم حوزه علمیه قم جناب آیت ا… حسینی بوشهری؛
– رئیس محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی جناب آقای
دکتر احمدی نژاد؛
– رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر حداد عادل ؛
– رئیس محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جناب آقای مهندس ضرغامی؛
– وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر صفارهرندی؛
– وزیر محترم آموزش و پرورش جناب آقای دکتر فرشیدی؛
– رئیس محترم کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر اشعری؛
– سایر علما و مسؤولان؛
– رسانه ها و مطبوعات کثیرالانتشار.

حسینی، مقدمه‌ای در بعد زمان و مکان بر کتاب نظام‌ هدفمند، صفحه ۶-۷

 

دانش و مهارتهای لازم و پسندیده برای پشتیبانی از مجتهد جامع الشرایط (ولایت فقیه) و رهبری با تئوری(مکتب) نظام هدفمند
واژه‌های کلیدی و کاربردی برای مفهوم رجال سیاسی مذهبی واداره ملت و کشور مکتبی ایران
تئوری( مکتب) ‌نظام‌هدفمند مرجعی برای تعریف واژه‌ها و اصطلاحات مکتب‌ولایت‌فقیه‌( قرآن و اهل بیت علیهم السلام)
تعریف واژه‌ها و اصطلاحات مکتبی که باید برای سلامت قوای سه گانه( مقننه، قضائیه و مجریه) و سایر افراد ملت در حوزه‌های‌مختلف برای ادراه امور جامعه شناخته و در قانون‌گذاری و سیاستگذاری‌ها برای شکل‌گیری ساختارهاری آموزشی و اجرایی(نهاد، وزارتخانه، سازمان، اصناف، اتحادیه کسب‌ وکارهای حقیقی و مجازی و …) محقق شوند:
اجتهاد، اصلاح‌گرا، اصول‌گرا،اطلاعات و آمار، فقه، دانش، فقیه، ولایت‌فقیه، مجتهد، مجتهدجامع‌الشرایط، دانش استنباطی و اثباتی احکام و علوم ، رهبری،نظام رهبری، فرماندهی کل قوا، قوای سه گانه( مقننه، قضائیه و مجریه)،نخبه، نخبگان،استعداد، مدیریت حفظ و نگهداری منابع انسانی ،اقشار مختلف مردم، مدیریت و نظارت مدبرانه، اشراف اطلاعاتی،فقه(دانش)اطلاعاتی فضا و محیط، خانواده، وزیر، کابینه وزرا، تبلیغ، انتخاب، اقتصاد،استقلال، حقوق، حقوق عامه، منافع عامه، بازار، تنظیم‌بازار، شورای‌رقابت، قیمت‌گذاری،محرومیت زدایی، حقوق شهروندی، رونق و جهش‌تولید، وقف، زکات، خمس، انفال، خصوصی سازی، مواد خام و مواد اولیه، مسکن، اصلاح اراضی، منابع و ذخایر ملی، سهام، یارانه، مالیات‌های تعریف شده بر اساس مکتب متعالی، قرض الحسنه برمبنای آموزه‌ها و تعلیمات مکتب متعالی، امور خیر خواهانه، گردش پولی در چرخه بازار، روابط‌بین‌الملل ،تعاملات‌بین‌المللی، صادارت، واردات، مذاکره، نقد، تحلیل، رمزگشایی و … مراقب باشید سایر واژه‌ها و اصطلاحات از قلم نیفتد.

لازم به ذکر است تعریف واژه‌ها و اصطلاحات‌مکتبی ‌تاثیر مهمی در تدوین طرح‌ها و قوانین خواهد داشت و نظام‌ رهبری و قوای سه گانه( مقننه، قضائیه و مجریه) و سایر افرد ملت مسیر تکامل و روشنی را می‌پیمایند.

نمونه ایی از تفکر و اندیشه برجسته سیدحسام سیدحسینی قهه برای برنامه ریزی و سیاست گذاری‌های داخلی و بین المللی بر مبنای مکتب اسلام ناب
توجه عمیق و دقیق به برنامه ریزی و سیاست گذاری‌های داخلی و بین المللی بر مبنای مکتب اسلام ناب – راه حل اصلاح ساختار بودجه و اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی در یک نظام مکتبی ارتباط نزدیک و جدایی ناپذیر و کاملی با توانمندیها و ظرفیت‌های داخلی و قواعد اقتصادی آن مکتب در نظام تعلیم وتربیت آن ملت مکتبی دارد –در پرتو چنین مکتبی – رونق تولید – ثبات قیمت‌ها – رفاه و آرامش حداکثری – مسیرتعالی و شکوفایی- را برای آن ملت مکتبی فراهم و رقم می زند.

دور اندیشی سیدحسام سیدحسینی قهه – ظرافت و عمق چکش کاری تئوری( مکتب) نظام هدفمند – مطالعه و شناخت عمیق چنین مکتبی با نام‌های مبارک و تاثیر گذار ذیل:
۱٫ مکتب ادبی تکامل محور
۲٫ مکتب استقلال و آزادگی
۳٫ مکتب اسلام ناب محمدی (ص)
۴٫ مکتب ‌اقتصادی‌عدالت‌محور
۵٫ مکتب امام خمینی (ره)
۶٫ مکتب‌ انتخابات ‌تربیت‌محور
۷٫ مکتب‌ پیشگیری و درمان بیماری‌ها و سلامت نظام تعلیم و تربیت در ایران و جهان
۸٫ مکتب‌ جهانی‌شدن (مسیرتکامل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اقوام وملل)
۹٫ مکتب‌ حجاب و عفاف(مکتب تربیتی با انواع مد و لباس تربیت محور)
۱۰٫ مکتب حقوق بشر و سایر مخلوقات خداوند
۱۱٫ مکتب خاتم پیامبران(ص)
۱۲٫ مکتب راهبردی مشترک تمام انبیاء الهی(مکتبی با چارچوب علمی و عملی تکامل‌محور)
۱۳٫ مکتب ‌رسانه‌ای‌ پژوهش محور
۱۴٫ مکتب‌ سینمایی ‌رسالت‌محور
۱۵٫ مکتب‌ شهید ‌قاسم‌سلیمانی
۱۶٫ مکتب صلح عدالت محور جهانی
۱۷٫ مکتب‌عشق و محبت
۱۸٫ مکتب ‌قدس
۱۹٫ مکتب‌ کارآفرینی‌تعاون‌محور
۲۰٫ مکتب مدیریتی تکامل محور
۲۱٫ مکتب و اندیشه دفاعی امنیتی(دفاع از ارزش های اعتقادی و تمامیت ارضی)
۲۲٫ مکتب ‌ولایت ‌فقیه‌( قرآن و اهل بیت علیهم السلام)
۲۳٫ مکتب نظام هدفمند
۲۴٫ مکتب نوآوری و شکوفایی
۲۵٫ مکتب هنر و خلاقیت

ساختارهای مرتبط – مکتب حکومتی مجتهدجامع الشرایط(ولایت فقیه)، رهبری و نظام رهبری
«دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ماست»فقط یک شعار نیست. داری مفاهیم بسیار عمیق برای اداره جامعه است. مفاهیمی که نقش موثری در ساختار های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و… دارد.
در ساختارهای عدم جدایی دین از سیاست و عدم جدایی سیاست از دین کلیه ساختار رهبری و نظام رهبری جامعه در یک مسیر واحد برای تعالی انسان و جامعه حرکت می کنند. و در حاشیه قرار ندارند.
درچنین ساختاری – مرجعیت دینی، خبرگان رهبری، شورای نگهبان،آموزش و پرورش(حوزه و دانشگاه)، نهادها وسازمان های دولتی و غیر دولتی، قوای سه گانه( مقننه، قضائیه و مجریه)، ااصناف ، اتحادیه های کسب و کار های(حقیقی و مجازی) و .. برای حل مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و… در یک مسیر واحد تلاش می کنند.
درچنین ساختاری – کابینه وزار نسبت به ارتباط وزارتخانه ها و سازمانها و نهادهای مرتبط برای حل مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و… در یک مسیر واحد تلاش می کنند.
درچنین ساختاری – شورا های اسلامی شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی و سایر سازمانها و نهادهای برای حل مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و… در یک مسیر واحد تلاش می کنند.
درچنین ساختاری – قوه قضائیه و سایر سازمانها و نهادهای مرتبط برای حل مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و… در یک مسیر واحد تلاش می کنند.
درچنین ساختاری – احزاب و جناح های سیای برای حل مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و… در یک مسیر واحد تلاش می کنند.
درچنین ساختاری – وزارتخانه اقتصاد و داریی و سایر سازمانها و نهادهای مرتبط برای حل مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و… در یک مسیر واحد تلاش می کنند.
درچنین ساختاری – ائمه جماعات برای حل مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و… در یک مسیر واحد تلاش می کنند.
درچنین ساختاری – رسانه ها و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر سازمانها و نهادهای مرتبط برای حل مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و… در یک مسیر واحد تلاش می کنند.
درچنین ساختاری –کتاب های درسی و سایر کتاب های مرتبط برای حل مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و… در یک مسیر واحد تدوین و تالیف می شوند.

زیر ساخت های مدیریتی و دموکراسی مجتهد جامع الشرایط (ولایت فقیه )؛ می تواند جامع ترین و کامل ترین دیپلماسی علمی و نظام نوآوری برای کشور مکتبی ایران در سطح ملل مختلف جهان باشد.
نقش و جایگاه مجتهد جامع الشرایط در ارتقاء دانش ائمه جماعات در مسیر تکامل رسالت شناخت دانش حقوق مبتنی بر مکتب سلامت محور در ابعاد گوناگون بسیار حائز اهمیت است.
۱٫ حقوق‌ متقابل‌ مکتب‌ولایت‌فقیه( قرآن و اهل بیت علیهم السلام) و خبرگان رهبری؛
۲٫ حقوق‌ متقابل‌ مکتب‌ولایت‌فقیه( قرآن و اهل بیت علیهم السلام) و قوای سه گانه( مقننه، قضائیه و مجریه)؛
۳٫ حقوق‌ متقابل‌ مکتب‌ولایت‌فقیه( قرآن و اهل بیت علیهم السلام) وحوزه و دانشگاه؛
۴٫ حقوق‌ متقابل‌ مکتب‌ولایت‌فقیه( قرآن و اهل بیت علیهم السلام) و کابینه وزارا؛
۵٫ حقوق‌ متقابل‌ مکتب‌ولایت‌فقیه( قرآن و اهل بیت علیهم السلام) و کسب و کارها(حقیقی و مجازی)؛
۶٫ حقوق‌ متقابل‌ مکتب‌ولایت‌فقیه( قرآن و اهل بیت علیهم السلام) و خانواده؛
۷٫ حقوق‌ متقابل‌مکتب‌ولایت‌فقیه( قرآن و اهل بیت علیهم السلام) و اقلیت های دینی؛
۸٫ حقوق‌ متقابل‌ مکتب‌ولایت‌فقیه( قرآن و اهل بیت علیهم السلام) و ائمه جماعات:
ـ حقوق‌ متقابل‌ ائمه جماعات نسبت به هم( ورودی و خروجی ائمه جماعت با دانش استنباطی و اثباتی قرآن و اهل بیت علیهم السلام مسیر رسالت تکامل محور را به منصه ظهور می‌رساند) ؛
ـ حقوق‌ متقابل‌ امام جماعت(ائمه جماعات ) و مأمون؛
مراقب باشید سایر حقوق‌ متقابل‌ مکتب‌ولایت‌فقیه( قرآن و اهل بیت علیهم السلام) وامت ( فرد به فرد ملت) که در زیر ساخت‌های حقوق‌ متقابل‌ مجتهد جامع الشرایط (ولایت فقیه ) وامت ( فرد به فرد ملت) از قلم نیفتد.

سیدحسام سیدحسینی قهه

جهت کسب اطلاعات بیشتر روی متن کلیک کنید.

برای دانلود کتاب نظام هدفمند و مقدمه ای در بعدزمان و مکان بر کتاب نظام هدفمند برwww.nezamehadafmand.ir کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)