سیاستگذاری و برنامه ریزی عملیاتی مسکن مهر با محوریت احکام اقتصادی(ارث، وقف، زکات، خمس، انفال، امور خیر خواهانه و سایر احکام فقهی) مجتهد جامع الشرایط (ولایت فقیه)

اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ

سیاستگذاری و برنامه ریزی عملیاتی مسکن مهر با محوریت احکام اقتصادی(ارث، وقف، زکات، خمس، انفال، امور خیر خواهانه و سایر احکام فقهی) مجتهد جامع الشرایط (ولایت فقیه)

آینده پژوهی احکام فقهی(ارث، وقف، زکات، خمس، انفال، امور خیر خواهانه و سایر احکام فقهی) در حوزه های فردی، خانوادگی، جامعه، حکومتی

نیکی فقط به این نیست که صورت خود را به سوی مشرق و مغرب کنی؛ بلکه نیکو کار کسی است که به خدا و روز رستار خیز و فرشتگان و کتاب آسمانی پیامبران ایمان آورده و مال خود را با تمام علاقه ای که به آن دارد، به خویشان و یتیمان ومسکینان و در راه ماندگان وسا ئلان و بردگان انفاق می کتد و نماز را برپا می دارد و زکات می دهد و به عهد خود در وقتی که عهدی بستند وفا می کنند و در برابر محرومیّت ها و بیماری ها و در میدان جنگ، استقامت به خرج می دهند. اینان کسانی هستند که راست می گویند و اینان هستند پرهیزگاران.

قرآن کریم، بقره،۱۷۷

امام علی علیه السّلام فرمود:

«خَیرُ ما وَرِّثَ الاَباءُ الاَبناءَ الاَدبُ؛ بهترین چیزی که پدران برای فرزندان به ارث می گذارند، ادب است.»

          غررالحکم، ص۳۹۳

 

نقش و تکلیف تئوری علمی و عملی مجتهد جامع الشرایط

 مهمترین نقش و تکلیف تئوری علمی و عملی مجتهد جامع الشرایط، شناخت حقیقت احکام و معارف دینی است.

مهمترین نقش آفرینی مجتهد جامع الشرایط (ولایت فقیه )؛ اقتصاد فرهنگی و فرهنگ اقتصادی ( فرهنگ ارث، وقف، زکات، خمس، انفال، امور خیر خواهانه و سایر احکام فقهی)،  در نظام تعلیم وتربیت مکتب متعالی شیعه است.

شناخت حقیقت احکام و معارف دینی

در حوزه  امام شناسی و شیعه شناسی؛ شناخت حقیقت احکام و معارف دینی است که درسبک زندگی (اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی، فرهنگی، حقوقی، سیاسی، مدیریتی و…) بسیار مهم و حائز اهمیت است؛ و می توان گفت شامل همه علوم در ابعاد گوناگون است، در صورتی که عزیزان در حوزه امام شناسی و شیعه شناسی شناخت لازم را داشته باشند خواهند دریافت که برای یک مسئله چندین صورت مسئله برای حل آن پیش بینی و ارایه گردیده است؛گزیده ای از طرح سوال به عبارتی طرح دیدگاه از مقدمه ای در بعد زمان و مکان برکتاب نظام هدفمند:

بنیاد خانواده نهادی بین المللی

–           با توجه به اینکه اجتماع از فرد و خانواده شکل می گیرد، برای یک محیط عالی در خانواده، اجتماعی که پیام آور همه خوبیها باشد، چه پیشنهادی دارید؟

–           با توجه به اینکه نقش علماء و مسؤولان نیز در بهبود محیط این خانواده احساس می شود، در خصوص رفع مشکلات این خانواده، از قبیل اشتغالزایی، محرومیت زدایی، امنیت شغلی و… چه پیشنهادی دارید؟

البته، با توجه به اینکه دو سؤال فوق به نوعی کلی و کامل طرح گردیده، به همین دو دیدگاه اکتفا نموده ایم، چرا که کلیه راه حل ها جهت جامعه ای عالی – که جلوه گاه خوبیها باشد – در کتاب نظام هدفمند آمده است، تا بتوانیم با تأمل و تعامل در این راستا گامی بلند و ارزشمند برداریم.

مهمترین راه کارهایی که از تئوری نظام هدفمند(حوزه  امام شناسی و شیعه شناسی) در حمایت مادی و معنوی مرحوم پدر بزرگوارم ومرحومه مادر بزرگوارم در پرتو عنایات و الطاف الهی برای حل مشکلات سادات و  شیعیان درابعاد گوناگون(ابعاد فردی, اجتماعی, سیاسی, اقتصادی, تربیتی و…) به علما و مسؤولان نظام جمهوری اسلامی ایران ارایه نموده ام در قالب کتاب نظام هدفمند و مقدمه ای در بعد زمان و مکان بر کتاب نظام هدفمند و همچنین ارایه راهکارهای ارزشمندی از تئوری نظام هدفمند(حوزه  امام شناسی و شیعه شناسی) به علماء و مسؤولان نظام جمهوریاسلامی ایران مکاتبه نموده ام ؛ آینده نگری در خصوص رفع مشکلات اجتماعی، اقتصادی و … با عنایت به ذکر چندی از مکاتبات سیّدحسام سیّدحسینی قهه؛توجه و اهمیت به احکام فقهی در خصوص حقوق فرد به فرد سادات و شیعیان بسیار حائز اهمیت است؛(توضیح با توجه به اهمیت نظام مکتب شیعه به عبارتی نقش مجتهد جامع الشرایط(ولایت فقیه) حقوق فرد به فرد ملت در بهره مندی از اشتغال؛حقوق و دستمزد؛مسکن و سایر مسائل مرتبط به سبک زندگی سالم و اسلامی محقق خواهد شد.):

–  اصل ۴۴ قانون اساسی:

ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جناب آقای برادران شرکاء

–  برای بهبود در برنامه ریزیهای رفاه فردی و اجتماعی افراد جامعه:

ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور استان اصفهان جناب آقای دکتر صالح

–  نقش منابع طبیعی در خصوص اقتصاد پایدار در بخش کشاورزی و دامپروری ، صنعت و معدن ، مسکن و شهر سازی:

ریاست منابع طبیعی استان اصفهان جناب آقای مهندس غیور

  بیمه و حقوق اجتماعی فرد به فرد ملت در تعلیم و تربیت؛

– بیمه و حقوق فرد به فرد در کاهش بیماریها و امنیت شغلی؛

– بیمه و حقوق اجتماعی فرد به فرد در اشتغال زایی و امیت شغلی؛

ریاست سازمان بیمه درمانی استان اصفهان جناب آقای دکتر بانک

بهره مندی عادلانه در راستای تعلیم و تربیت ( تلفیق بیمه درمانی و تأمین اجتماعی و تفکیک مشاغل) برای تثبیت قیمتها:

ریاست مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر حداد عادل

 

سیدحسام سیدحسینی قهه

 

محضرشریف حضرت آیت ا… مظاهری

ریاست معززحوزه علمیــــه اصفهان      

باسلام وتحیات

پیرو مکاتبات پیشین اینجانب سیدحسام سیدحسینی قهه با حضرتعالی در خصوص اهمیت احیاء زیر ساختهای نظام تعلیم و تربیت اسلامی درچارچوب(نظام هدفمند) ، مراتب تصمیم اخیرخودرا باملاحظه اهمیت راه اندازی« خانه فرهنگی سادات» باستحضارمی رسد :

جهت اقدام خیرخواهانه ومعنوی مزبورخواهران وبرادرانم به اینجانب رسما” وکالت داده(تصویروکالتنامه پیوست می باشد) وخواسته اند در گردآوری دارایی های منقول و غیر منقول مرحومه مادرم (متوفی آبان ماه ۱۳۸۷) که نقش مهم معنوی بعد از رحلت مرحوم پدرم(سیدمحمود سیدحسینی قهه متوفی آبان ماه ۱۳۶۰) در حمایت اینجانب داشته اند؛ جهت امورخیرخواهانه خانواده سادات و سایر شیعیان اقدام نمایم.

 بواقع این امرمتعاقب اقدامات عام المنفعه والدین راحلم میباشد؛ که همچون اجداد بزرگوارشان برمذهب شیعه و پیرو احکام اقتصاد الهی(ارث، وقف، خمس، زکات،امور خیرخواهانه و سایراحکام اقتصاد الهی) بوده اندونیزدانشمندفقید دایی بزرگوارم دکتر سیدحسن حسینی ابری(متوفی اردیبهشت ماه ۱۳۸۹)استاد گروه جغرافیای  دانشگاه اصفهان که در محرومیت زدایی و امور خیرخواهانه زبانزد عام وخاص بودندو در دوره معاصردرجهت اقدامات عالمانه وموثر نام نیک وآبرومندی ازایشان(چهره ماندگار) برجای مانده است.

تقاضا دارم مراتب تایید وموافقت خودرااز این انگیزه واهتمام اعلام فرمایید که سهم اینجانب از خانه پدری (که در حال حاضر اینجانب با همسرم در  بخشی از آن و برادر کوچکترم نیز با همسر و فرزندانش در بخشی دیگر از آن ساکن هستیم)به آدرس خیابان جی،خیاان شهدای ابر؛کوی شهیداحمد کیانی پلاک۲؛ وقف خانه فرهنگی سادات(وقفی کهنه فروختنى است ، نه بخشیدنى و نه ارث بردنى) برای (دفتر مطالعات زیر ساختهای تاریخ و جغرافیای نظام تعلیم و تربیت فقه شیعه) واقع گردد تا ازاین رهگذرهر یک از(برادران و خواهرانم و فرزندانشان و سایر شیعیان)باعنایات الهی در مسیر تعلیم و تربیتِ مبتنی برفقه شیعه باشند و از خیرات و برکات این اقدام(تمامی امور اقتصادی) خداپسندانه ومعنوی بهره مند گردند ./

 

                                                                                                 بانهایت احترام وقدردانی

                                                                                               سیدحسام سیدحسینی قهه

 

رونوشت جهت استحضار :

– نماینده محترم ولی فقیه  دراستان و امام جمعه اصفهان جناب آیت ا.. طباطبایی؛

– استاندار محترم اصفهان جناب آقای زرگرپور؛

– رئیس محترم دانشگاه اصفهان جناب آقای دکتر طالبی؛

– نماینده محترم مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی جناب حجت الاسلام احمد سالک؛

– رئیس کل محترم دادگستری استان اصفهان جناب خسروی وفا؛

– مدیرکل محترم اوقاف و امور خیریه استان اصفهان جناب حجت الاسلام صادقی؛

– مدیر مسؤول محترم روزنامه نسل فردا جناب آقای مهندس محزونیه؛

– ریاست محترم مرکز صدا وسیمای اصفهان جناب آقای دکتر احمدی افزادی؛

– خانواده محتر م دکتر سیدحسن حسینی ابری(خانواده محتر م سادات) جهت اطلاع؛

– دوستان و حامیان مادی و معنوی نظام هدفمند:

* بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی؛جناب آقای دکتر رحیمی؛

– برادران و خواهرانم جهت اطلاع.

جهت کسب اطلاعات بیشتر روی متن کلیک کنید.

برای دانلود کتاب نظام هدفمند و مقدمه ای در بعدزمان و مکان بر کتاب نظام هدفمند برwww.nezamehadafmand.irکلیک کنید.

لینک دانلود:jurisprudencia

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)