سخنانی از سیدحسام سیدحسینی قهه درباره فرهنگ و منش سیاسیون مکتب متعالی شیعه

سخنانی از سیدحسام سیدحسینی قهه درباره فرهنگ و منش سیاسیون مکتب متعالی شیعه

– ویژگیهای لازم و پسندیده رئیس جمهور؛ طبیبی حاذق، فیلسوفی جامع الاطراف، دانشمندی بزرگ، پژوهشگری خستگی ناپذیر، نظریه پردازی ژرف اندیش، مجتهدی پویا، فقیهی ساختارشکن .

– فرهنگ نبوی؛ فرهنگ استمرار رسالت و حرکت انبیاء الهی است.

– ملتی در عرصه های مختلف موفق است که تمام سیاستهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… خود را بر مبنای تعلیم و تربیت در نیل به کمالات انسانی قرار دهد.

– ملتی در تعلیم و تربیت موفق است، که در قیمت دادن به محصولات و خدماتش از مستضعفان و محرومان غافل نباشد.

– انتخاب؛ یعنی آموختن معیارها جهت دست یافتن به کمالات انسانی در راه رسیدن به خدا. 

– در ادبیات شیعه؛ جایگاه و شخصیت انسان به کرامت و حفظ قدر و منزلت انسان بیان، تعریف و توصیه شده است. 

– مهمترین،جامع ترین و کاملترین درس مفاخر شناسی شیعه درتاریخ ادبیات جامعه شناسی شیعه؛درس نظریه و اندیشه شناسی شیعه است. 

– مهمترین،جامع ترین و کاملترین درس خیر و سعادت انسان از مجتهد جامع الشرایط (ولایت فقیه) در غیبت امام عصر علیه السلام؛درس تاریخ است. 

– مهمترین،جامع ترین و کاملترین درس تکامل درتاریخ ادبیات جامعه شناسی شیعه؛درس انتخاب است. 

– مهمترین،جامع ترین و کاملترین درس نهی از منکر درتاریخ ادبیات جامعه شناسی شیعه؛درس امر به معروف  است. 

– مهمترین،جامع ترین و کاملترین درس دین درتاریخ ادبیات جامعه شناسی شیعه؛درس آزادگی  است.

– از اجزاء لازم برای تدوین یک برنامه صحیح، مؤثر و قابل اجرا، ‌داشتن آمار و اطلاعات بنیادی مربوط به آن حوزه می‌باشد.

– رمز ثبات و پایداری در سلامت ملت و دولت اهمیت دادن و توجه نمودن به تمامی استعدادها در بخشهای مختلف علمی،اجتماعی، اقتصادی و ..  است .

– در ادبیات جامعه شناختی شیعه؛ زیرساخت های ااشتغال زایی؛ توسط مجتهدجامع الشرایط(ولایت فقیه) تعیین وتبیین می گردد. ودر این رسالت سایر علما و مسوولان (ستاره های درخشان رشد و شکوفایی استعدادهای متعالی )از مجتهد جامع الشرایط(ولایت فقیه) تبعیت و پیروی می کنند.

منبع: سایت نظام هدفمند                  

                                                               

جهت کسب اطلاعات بیشتر روی متن کلیک کنید.

برای دانلود کتاب نظام هدفمند و مقدمه ای در بعدزمان و مکان بر کتاب نظام هدفمند برwww.nezamehadafmand.irکلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)