زبان بین المللی تئوری نظام هدفمند و حمایت از تولید مقالات علمی داخلی به زبان ملی برای منافع ملی

nezamehadafmand.ir

زبان بین المللی تئوری نظام هدفمند و حمایت از تولید مقالات علمی داخلی به زبان ملی برای منافع ملی

تولید دانش داخلی برای منافع ملی باعث حفظ امنیت و توسعه پایدار از هویت یک ملت است.

یکی از موضوعات مهمی که نهادهای علمی و اجرایی هرملتی باید به آن واقف باشند؛ اهمیت دادن به تولید دانش داخلی در جهت حفظ امنیت ،ارتقاء و توسعه منافع ملی است که خود به خود نقش مهمی در روابط بین الملل و ارتباط با زبان های مختلف ملل را در جهت بهره مندی سایر ملت ها از این دانش برقرار می کند.

یکی از موضوعات این مهم “ارتباطات و فضای مجازی” و نرم افزار های ترجمه می باشد که مؤید این کلام است و ملت های مختلف را تشویق به بهره مندی از دانش ملی سایر ملل می کند.

 

 صاحب فن و مهارت و صاحب نظر تئوری نظام هدفمند

سید حسام سیدحسینی قهه

جهت کسب اطلاعات بیشتر روی متن کلیک کنید.

برای دانلود کتاب نظام هدفمند و مقدمه ای در بعدزمان و مکان بر کتاب نظام هدفمند برwww.nezamehadafmand.irکلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)