راه حل تنظیم (هماهنگی) بازار و توسعه(گسترش- افزایش- پیشرفت) خیر و برکت کالا و محصولات

راه-حل-تنظیم-بازار-و-توسعه-خیر-و-برکت-کالا-و-محصولات

راه حل تنظیم (هماهنگی) بازار و توسعه(گسترش- افزایش- پیشرفت) خیر و برکت کالا و محصولات

  1. توزیع عادلانه(دادگرانه) ثروت(دارایی ) در سطح(تراز- رویه- رویه پایه) ملی(میهنی- مردمی- مردمانه)؛
  2. نظارت(وارسی،بازبینی،بازرسی)گسترده، همراه با دانش تولید محور، متناسب با تولید و توزیع کالا و محصول؛
  3. ارتقاء کمی و کیفی سطح آموزش و پرورش در تربیت پژوهشگر تولید محور؛
  4. ممانعت از صادرات و واردات غیر ضرور با آگاهی از توانمندی و ظرفیت کشور؛
  5. ارتقاء سطح امنیت شغلی تولید کنندگان و کسب کارهای حقیقی و مجازی؛
  6. افزایش تولید محصولات کشاورزی با توجه به منابع خاکی و آبی کشور با رویکرد تنظیم اقلیم و بازار با چنین منابع خاکی و آبی؛
  7. هوشمند سازی لجستیک کشور از طریق زیر ساخت های فناوری پست.

 

زاینده رود یک الگوی طبیعی برای گسترش دانش تولید محور

بهترین روش مصرف بهینه و مدیریت آب را باید از طبیعت و کسانی که در شناخت طبیعت سعی و اهتمام ورزیده اند آموخت و طبیعت جغرافیای رودخانۀ اصفهان (زاینده رود )چنین سخاوتی را برای فراگیران دارد.

اهمیت و برتری دانش تولید محور نسبت به صادرات و واردات کالا و محصولات

 ارزش ترویج و تبلیغ دانش نافع و مفید برای بهره مندی از توان و ظرفیت داخلی هر ملت و کشور از  صادرات و واردات کالا و محصولات بیشتر اهمیت دارد، مگر اینکه آن ملت و کشور از چنین توانمندی و ظرفیت مناسب برای تولید کالا و محصولات ضروری و مورد نیازش برخوردار نباشد یا حتی در بحران اقتصادی تولید آن کالا و محصول قرار داشته باشد که صرفا برای تعدیل و کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها – واردات کالا و محصولات مدیریت خواهد شد.

سیدحسام سیدحسینی قهه

جهت کسب اطلاعات بیشتر روی متن کلیک کنید.

برای دانلود کتاب نظام هدفمند و مقدمه ای در بعدزمان و مکان بر کتاب نظام هدفمند بر www.nezamehadafmand.irکلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)