درس های بازگشت به تاریخ(گذشته، حال و آینده) با تئوری(مکتب) نظام‌هدفمند

شهدای-هسته‌ای-1

سیدحسام سیدحسینی‌قهه رابط سابق دفتر نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه گیلان در دانشکده کشاورزی صومعه سرا دانشگاه گیلان( سعی و استمرار برای تحقیقات میدانی در کاربرد ملزومات مکتب متعالی)؛

درس های بازگشت به تاریخ(گذشته، حال و آینده) با تئوری(مکتب) نظام‌هدفمند

درس های تاریخی تئوری(مکتب) نظام هدفمند در ملت و کشور ایران و سایر ملت‌ها و کشورهای مختلف جهان

بازگشت به تاریخ(گذشته، حال و آینده) ؛ با درس‌های عبرت آموز ، مسیری اصلاح کننده و سرانجامی امیدوار کننده‌ای که در آن نهفته است به خودی خود دستیابی و شناخت یک مکتب جامع و کامل را در پی خواهد داشت. که با چنین مکتب جامع و کامل می‌توان با تکیه بر توان داخلی  آن ملت و کشور بهترین سیاستگذاری ، برنامه ریزی و بودجه ریزی را برای ارتقاء زیرساخت‌های نظام تعلیم و تربیت در بزرگترین نهاد علمی آموزش و پرورش(حوزه و دانشگاه) ملت و کشور که باعث ارتقاءکمی و کیفی توانایی علمی و عملی قوای سه گانه و سران‌سه‌قوه ، نهادها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی  به عبارتی تمامی اقشار مختلف یک ملت و کشور در حوزه‌های مختلف را برای اصلاح وضع موجود و سرانجام امیدوارکننده‌ای که برای آن ملت و کشور در پی خواهد داشت را پیاده سازی و عمال نمود.

درس های بازگشت به تاریخ(گذشته، حال و آینده) با تئوری(مکتب) نظام هدفمند

 • مهمترین،جامع ترین و کاملترین درس خیر و سعادت انسان از مجتهد جامع الشرایط (ولایت فقیه) در غیبت امام عصر علیه السلام؛درس تاریخ است.
 • مهمترین،جامع ترین و کاملترین درس مفاخر شناسی مکتبی درتاریخ ادبیات جامعه شناسی مکتبی؛درس نظریه و اندیشه شناسی مکتبی است.
 • مهمترین،جامع ترین و کاملترین درس امور خیرخواهانه درتاریخ ادبیات جامعه شناسی مکتبی ؛درس تحقیق و پژوهش است.
 • مهمترین،جامع ترین و کاملترین درس زیرساختهای اطلاعاتی درتاریخ ادبیات جامعه شناسی مکتبی ؛درس ادبیات مکتبی است.
 • مهمترین،جامع ترین و کاملترین درس خیر و سعادت انسان از مجتهد جامع الشرایط (ولایت فقیه) در غیبت امام عصر علیه السلام؛درس تاریخ است.
 • مهمترین،جامع ترین و کاملترین درس تکامل درتاریخ ادبیات جامعه شناسی مکتبی ؛درس انتخاب است.
 • مهمترین،جامع ترین و کاملترین درس نهی از منکر درتاریخ ادبیات جامعه شناسی مکتبی ؛درس امر به معروف است.
 • مهمترین،جامع ترین و کاملترین درس دین درتاریخ ادبیات جامعه شناسی مکتبی ؛درس آزادگی است.

ایفای نقش مجتهد جامع الشرایط در زیر ساختهای تاریخ و جغرافیای نظام تعلیم و تربیت فقه(دانش) اطلاعاتی تئوری(مکتب) نظام هدفمند

 • قرآن و عترت؛ مکتب و میراث ماندگار انبیاء الهی است.
 • ظرفیت های فضای علمی برای رسیدن به مرجعیت مکتبی؛ انسان به علم و حکمت و دور اندیشی، ایمان و ثبات ایمان به خدواند متعال تربیت و رشد می یابد.
 • در غیبت امام عصر علیه السلام، رسالت مجتهد جامع الشرایط (ولایت فقیه)؛برای سعادت انسان،اصلاح نظریه ها و قوانین با توازن و انطباق بر اصول و قواعد ادبیات مکتبی است.
 • -درغیبت امام عصر علیه السلام، مهمترین وظیفه و مسئولیت مجتهد جامع اشرایط شناخت و معرفی ادبیاتی جامع و کامل برای سعادت انسان است.
 • ازمهمترین وظایف مجتهد جامع الشرایط(ولایت فقیه) برای سعادت انسان احیا و ترویج مکارم اخلاق و خوب سوال نمودن برای رشد و شکوفایی استعداد های متعالی انسان است.
 • درغیبت امام عصر علیه السلام، ازمهمترین وظایف مجتهد جامع الشرایط(ولایت فقیه) برای سعادت انسان ؛ شناخت و ایجاد ساختار نظام آموزشی و پژوهشی با توزان و انطباق بر ادبیات نظام تعلیم وتربیت مکتب است.
 • -در ادبیات جامعه شناختی مکتبی ؛ زیرساخت های ااشتغال زایی(کسب و کار)؛ توسط مجتهدجامع الشرایط(ولایت فقیه) تعیین وتبیین می گردد. ودر این رسالت سایر علما و مسوولان (ستاره های درخشان رشد و شکوفایی استعدادهای متعالی )از مجتهد جامع الشرایط(ولایت فقیه) تبعیت و پیروی می کنند.
 • -درغیبت امام عصر علیه السلام، ازمهمترین وظایف مجتهد جامع الشرایط(ولایت فقیه) برای سعادت انسان احیا و ترویج مکارم اخلاق و خوب سوال نمودن برای رشد و شکوفایی استعداد های متعالی انسان است.
 • -مهمترین نقش آفرینی مجتهد جامع الشرایط (ولایت فقیه )؛ اقتصاد فرهنگی و فرهنگ اقتصادی ( فرهنگ ارث، وقف، زکات، خمس، انفال، امور خیر خواهانه و سایر احکام اقتصادی)، در نظام تعلیم وتربیت مکتبی است.
 • -مدارک تحصیلی و مدارج علمی در ادبیات تحقیق و پژوهش مکتبی از گهواره تا گور؛بیان،تعریف و توصیه شده است؛ و در غیبت امام عصر علیه السلام ، توسط مجتهد جامع الشرایط (ولایت فقیه) ارزشگذاری،اعلان و صادر می گردد.

نکات مهم و کلیدی تئوری(مکتب) نظام هدفمند در تاریخ ملت و کشور ایران و سایر ملت‌ها و کشورهای مختلف جهان

 • تبلیغات؛ یعنی مدیریت سرمایه برای استفاده بهینه از زمان و امکانات هستی جهت دست یافتن به کمالات انسانی در راه رسیدن به خدا.
 • ملتی در عرصه های مختلف موفق است که تمام سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و… خود را بر مبنای تعلیم و تربیت در نیل به کمالات انسانی قرار دهد.
 • ملتی در تعلیم و تربیت موفق است، که در قیمت دادن به محصولات و خدماتش از مستضعفان و محرومان غافل نباشد.
 • انتخاب؛ یعنی آموختن معیارها جهت دست یافتن به کمالات انسانی در راه رسیدن به خدا.
 • رمز ثبات و پایداری در سلامت ملت و دولت اهمیت دادن و توجه نمودن به تمامی استعدادها در بخشهای مختلف علمی،اجتماعی، اقتصادی و .. است .
 • مهمترین شاخص قرآن و عترت اهمیت دادن و شناخت استعدادها در بخش ها مختلف است (تمامی علوم در قرآن و عترت موجودیت دارند).
 • از اجزاء لازم برای تدوین یک برنامه صحیح، مؤثر و قابل اجرا، ‌داشتن آمار و اطلاعات بنیادی مربوط به آن حوزه می‌باشد.
 • مهمترین مسئله برای یک برنامه ریز و سیاستگذار در عرصه های مختلف اجتماعی،اقتصادی و..؛ اندیشه و تأمل، تحقیق و پژوهش در آمار به روز ایران و جهان است.

نکات کلیدی و کاربردی تئوری(مکتب) نظام هدفمند برای ملت و کشور ایران و سایر ملت‌ها و کشورهای مختلف جهان

 • سرزمین ایران کشوری غنی و ثروتمند از منابع مادی و معنوی است؛ ملتی مکتبی( دارای ارزش‌ها و سنت‌های پسندیده تاریخی پیش از اسلام و دوره‌های زمانی مسیر تکامل اسلام ناب) هستند، باتوانمندی و ظرفیت چنین مکتبی در دوران هشت سال دفاع مقدس توان و اقتدار خودرا در مقابله با توطئه‌های مستکبران جهان به منصه ظهور رسانند و برای دفاع از آرمان‌ها، ارزش‌ها و تمامیت ارضی کشورشان در جهان سربلند شدند.
 • توان و ظرفیت داخلی هر ملت و کشوری پشنوانه‌ای گرانبها برای ارزش واحد پول ملی و بهترین راه حل مدیریت و تنظیم بازار است.
 • توان و ظرفیت داخلی و همچنین ثبات واحد پول ملی هر ملت و کشوری می تواند باعث شفاف سازی سیتسم پولی و مالی و همچنین نقش موثری در مدیریت و تنظیم بازار آن ملت و کشور  واقع شود.
 • ارزش ترویج و تبلیغ دانش نافع و مفید برای بهره مندی از توان و ظرفیت داخلی هر ملت و کشور از واردات و صادرات کالا و محصولات بیشتر است، مگر اینکه آن ملت و کشور از چنین توانمندی و ظرفیت مناسب برای تولید کالا و محصولات ضروری و مورد نیازش برخوردار نباشد.
 • هرکشوری با توان و ظرفیت داخلی که دارد می تواند یک الگوی اقتصادی‌عدالت‌محور برای رفاه و آرامش با ثبات ملت خود داشته باشد بدون اینکه واحد پولی مشترک بین ملل مختلف جهان بر آن کشور و سایر کشورها تاثیر ناعادلانه داشته باشد و در ارتباط با سایر کشورها برای صادرات و واردات کالا و محصولات مورد نیاز ملت‌شان به نتایج ارزشمندی برسند. هرکشوری با توان و ظرفیت اقتصادی که دارد می تواند یک الگوی اقتصادی عدالت محور برای رفاه و آرامش با ثبات ملت خود و سایر ملل جهان داشته باشد.

دانش خانواده،مدرسه،دانشگاه،جامعه وحکومت برای نیازهای اساسی خانواده برای ملت و کشور ایران و سایر ملت‌ها و کشورهای مختلف جهان

شرایط والدین را درک کنیم

            عشق والدین به فرزندان آن چنان پایدار و محکم است که حتی خود والدین نیز از این امر فطری آن طور که حق شناخت باشد، نشناخته ­اند.

آری! عشقی که می­ خواهد به بهترین نام فرزند را بخواند و او از بهترین ها باشد.

اگر در فرزند فعلی ببیند که به دور از اخلاق و معیارهای انسانی باشد، در پی عامل این فعل صادره از فرزند برمی ­آید، آنچنان که حتی به خود نیز مراجعه می­کند، مبادا عامل، فعلِ خود باشد که این نوع فعل از فرزند سرزده و تا آنجا پیش  می­ رود که هر آنچه در تعلیم و تربیت فرزند نقش دارد را برای او فراهم می­کند.

            البته با توجه به اینکه خود به تنهایی برای رسیدن به این امر قادر نیست؛ بدون اینکه بداند، علما و مسؤولان نیز در این امر (تعلیم و تربیت) او را یاری می­نمایند و به هر چه که از ناحیه ایشان می­شنود اعتماد نموده و به کار می­ بندد، تا بتواند فرزندی از برترین ها داشته باشد.

آری! ای برادر و خواهری که دارای علم و مسؤولیت هستی؛ بدان! همانطور که خداوند علم و مسؤولیت بدون تعهد به شما نداده، در همین حال با توجه به شناخت شما از نعمتها، الطاف، کمالات و احاطه بر محیط در این رسالت بر همگان آسان گرفته و سختی وجود ندارد، اگر هم سختی و مشکلی باشد عدم درک شرایط است.

            در ادامه به بعضی از نکات مهم در خصوص تعلیم و تربیت به شکل کلیدی پرداخته می­شود.

ـ بررسی و شناخت از نیازهای اساسی دانش آموز (فرزند)؛

ـ برگزاری جلساتی در خصوص برنامه­ ریزی و مسؤولیت پذیری فرزندان در خانه، کنار مطالعه و تمرین دروس تحصیلی (تقسیم مسؤولیت در خانه)؛

ـ بررسی حداقل امکاناتی که یک خانواده در خانه برای تعلیم و تربیت فرزندانشان می­توانند در نظر داشته باشند؛

ـ بررسی خوراک، پوشش(مسکن از اهم واجبات و سایر پوشش ها همچون لباس ولوازم موردنیاز داخل منزل و…) و در رأس آن تعلیم و تربیت که باید (بر اساس درآمد) ضعیف ترین و کم درآمدترین فرد جامعه معیار گفتمان باشد؛

ـ بررسی چگونگی حذف الفاظ ناصحیح و استفاده صحیح از امکانات موجود که در خانه برای تعلیم و تربیت نقش مؤثری دارند؛

ـ اطلاع رسانی و شناخت خانواده از امکانات موجود در حیطه سکونت و زندگی آنها و چگونگی ارتباط والدین جهت تعلیم و تربیت فرزندانشان؛

ـ در معرفی شاخصهای تربیتی، دعوت سخنران با موضوعاتی خاص در هر جلسه؛

ـ بررسی و ارایه شرحی از برنامه­ های کوتاه مدت و دراز مدت آموزشی و روند شکل گیری این طرح و برنامه ­ها در جهت تعلیم و تربیت و آشنایی والدین از این خصوص برنامه ­ها.

حسینی،نظام هدفمند،صفحه ۱۳_۱۴

 

نقش مهم و کلیدی تئوری(مکتب) نظام هدفمند در زیر ساختهای تاریخ و جغرافیای نظام تعلیم و تربیت مکتبی در ملت و کشور ایران و سایر ملت‌ها و کشورهای مختلف جهان

شرایط آموزش و پرورش را هم درک می کنیم

هنگامی که ارتباطات روزمره را از قلم بیندازیم و به آنها در تعلیم و تربیت توجه نداشته باشیم، آموزش و پرورش چگونه می تواند در تعلیم و تربیت نقش داشته باشد؟

آری! اینجاست که سنتهای پسندیده و ارتباطاتی که منطبق بر دستورات الهی است، در این امر(همه امور) به میان آمده و هر کدام در این رسالت الهی ایفای نقش می کنند (مسؤولیت پذیری در خصوص دستورات الهی).

ـ الحمدالله رب العالمین ـ در مذهب تشیع در ابتدای تولد با توجه به فهم نوزاد اذن اقامه تعلیم و تربیت (اذان و اقامه) خوانده می شود و بهترین نام را به او می آموزند.

از والدین که بگذریم با توجه به خواستار بودن ایشان در تعلیم و تربیت به عالمان و مسؤولان می رسیم، چرا که در خانه، مسجد، مجالس و دیگر محافل نقش عالمان و مسؤولان در این راستا درک می شود.

حال این نوع هماهنگیها در ارتباطات روزمره چگونه اند! می توان نیازهای فردی و اجتماعی را مورد بررسی و مطالعه قرار داد و با برنامه ریزیهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت که اساس برنامه ریزیهای مدبرانه است کار نمود.

البته برای اینکه حق کلام را تا آنجا که بتوانم، ادا کرده باشم، مختصری از آنچه که والدین روزمره با آنها در ارتباطات هستند و سطح آگاهی آنها از آن طریق تأمین می شود و مورد توجه فرزندان نیز قرار می گیرد و در ارتباطات روزمره نقشی در تعلیم و تربیت دارند را ذکر می کنم.

ـ یکی از ارتباطاتی که قبل و پس از تولد نوزاد با والدین برقرار می شود بهداشت مادر و نوزاد است، در اینجا می توان نکات تربیتی را که در تعلیم و تربیت دوران قبل از رسیدن به سن مدرسه رفتن مهم است را یادآوری نمود (نقش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)؛

ـ رادیو و تلویزیون نیز یکی از وسایل ارتباطی است که روزمره در اکثر اماکن (به عبارتی در تمام اماکن مسکونی و تجاری) هر چند که در وسایل ایاب و ذهاب عمومی و خصوصی (سواری، اتوبوسهای درون شهری و برون شهری و…) قابل مطالعه است موجود است، که خود ابزار و وسیله ارتباطی تمام وقت در دسترس عام و خاص قرار دارد، در این خصوص نیز می توان با تهیه برنامه های گوناگون در جهت تعلیم و تربیت، گامی بلند برداشت (نقش برنامه های مستند، سینمایی و… در صدا و سیما)؛

ـ از همه مهمتر ارتباط متقابلی است که در مساجد، پایگاهها، مؤسسات، مجالس، هیآت و دیگر محافل به وضوح مشاهده می گردد و آگاه بودن از این نقش ارتباطات در تعلیم و تربیت؛

ـ روزنامه (هفتگی، کثیرالانتشار و…)، مجله (هفتگی، ماهانه، فصلنامه و…) کتابخانه، نوارخانه و… چگونه می توانند در تعلیم و تربیت هدفمند باشند؛

ـ بررسی و چگونگی نقش اماکن رفاهی، تفریحی، ورزشی و… در تعلیم و تربیت؛

ـ برنامه های مختلفی که در سازمانها، نهادها، شرکتها، کارخانجات و اتحادیه های مشاغل برگزار می شود، چه نقشی در تعلیم و تربیت دارند؛

ـ شیوه بیان مطالب را آسان بگیریم، چرا که هر شخصی بر اساس این که من می گویم، تو می گویی، او می گوید و این گونه گفته می شود، می تواند مطالب را بیان نماید و قالب آن را بر معیارها و کمالات انسانی تعبیر نماییم (نقش ارتباط کلام در تعلیم و تربیت).

(ملتی در عرصه های مختلف موفق است که تمام سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و… خود را بر مبنای تعلیم و تربیت در نیل به کمالات انسانی قرار دهد).

حسینی،نظام هدفمند،صفحه۱۵-۱۶

 

قابلیت مقاله با محوریت دانش علوم ریاضی و چند بعد نگر مکتبی :

با توجه به توانمندی تئوری ارایه شده در کتاب نظام هدفمند اثر سیدحسام سیدحسینی قهه؛ مقاله‌ای تحت عناوین مختلف (با توجه به اهمیت حقوق مخاطبین صفحه ۲۰ و ۲۱ « ارتباطات ، اطلاع رسانی، بازاریابی » کتاب نظام هدفمند) در همایش ها و جشنواره های گوناگون ارایه گردیده که در همایش ملی تعاون و کار آفرینی ۲۴ و۲۵ مهرماه ۱۳۸۷ این مقاله تحت عنوان «بررسی تعاون و کارآفرینی در دهکده جهانی» در بخش پوستر پذیرفته شده و گواهینامه آنرا دریافت نمودم؛ وهمچنین تحت عنوان“راهبرد خنثی سازی عملیات روانی در فرایند آینده پژوهی برای دهکده جهانی” پذیرش و چاپ درچکیده مقالات همایش عملیات روانی،مهندسی وآینده پژوهی؛  ” نگاهی به هستی شناسی وب معنایی از دیدگاه حسینی در دهکده جهانی” عنوان مقاله برتر در چهارمین جشنواه وب ایران؛ نگاهی به اقتصاد مقاومتی و سیاستگذاری انرژی از دیدگاه حسینی در دهکده جهانی ارسال به همایش اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی و توسط کمیته علمی همایش مورد بررسی و پذیرش قرار گرفت؛ در سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی – دانشگاه صنعتی اصفهان شهریور ماه ۱۳۹۴ تحت عنوان نگاهی به  کاربرد فناوری های نوین جهت ارتقاء امنیت غذایی از دیدگاه حسینی در دهکده جهانی در بخش پوستر پذیرفته شده و گواهینامه آنرا دریافت نموده است.

نگاهی به نقش تئوری نظام هدفمند برای بهبود و ساماندهی  سیستم های سازمان یافته کانون تفکر از دیدگاه حسینی در دهکده جهانی

ارتباطات، اطلاع رسانی، بازاریابی

در دنیای امروز سعی همه بر این است که دهکده ای جهانی به وجود آورند، البته چگونه و چطور؟! این آرزوی تمام انسانهاست و این موضوع را می توان سرآغاز باب خداشناسی دانست. البته اینجانب در این خصوص نه با حروف و نه با اعداد بلکه با فطرت به این مسأله نگاه می کنم که مواردی از جمله محبت، دوستی و دیگر کمالات انسانی است که همگان به این امر توجه خاص دارند، بدون اینکه حتی به فطرت خود توجهی داشته باشند که این ندای ارتباط از کجاست؟! اگر بیشتر دقت کنیم می بینیم که این ارتباط در تمام آفرینش و در تمام مخلوقات خداوند مشاهده می شود، ارتباط با خدا به راحتی تمام این ارتباطات را میسر می سازد. اگر نظری به خود و اطراف خود بیفکنیم خواهیم یافت که مگر نه این است که همه برای همین ارتباط گرد هم جمع شده اند، امر ارتباطات است که انسانها را کنار هم جمع نموده، البته این عبارت مقدس (ارتباطات) اصل نیازهای مادی و معنوی بشری است که امر واضحی است، البته محصولات و خدمات نیز در خصوص رفع نیازهای بشر و بهبود رفاه انسانها به همدیگر مرتبط هستند. حال انسان چگونه می تواند از این الطاف و برکات الهی استفاده بهینه را ببرد؟!

باید تمام عواملی که نیازی را به وجود می آورند را بررسی نمود. در اینجاست که حروف و اعداد نیز ابزار ارتباط می شوند.

ابزاری که به همه چیز نام و کلام، مقدار و اندازه می دهد و مبحث اطلاع رسانی و بازاریابی را باز می کند؛ اطلاع رسانی بر این اساس است که، این نوع محصولات و خدمات را داریم، بازاریابی نیز بر این اساس که چه مقدار از این محصولات و خدمات مورد عرضه و تقاضا است، این دو مبحث لازم و ملزوم یکدیگر هستند که در باب ارتباطات و ارتباط مشاغل با هم مطرح می شوند؛ ارتباطی که هر انسانی و هر شغلی در خصوص رفع نیازهای مادی و معنوی خود با دیگران دارد و نقش اساسی پیدا می کند، در این راستا صداقت، درستی و انسان دوستی فرای همه محصولات و خدمات قرار می گیرند، چرا که این صفات عالیه هستند که به حروف و اعداد روح و تعالی می بخشند تا از این محصولات و خدمات استفاده بهینه را داشته باشیم.

مگر در دهکده جهانی حساب و کتاب وجود ندارد که غیر از این تصور کنیم، آری! مدیریت و برنامه ریزیهای صحیح و مدبرانه است که بر خواسته های معقول همه مهر تأیید زده تا این محصولات و خدمات به دست متقاضی خود برسد، این مسیری که در این راستا طی می شود راه ما را در خصوص ارتباطات هموار می نماید. مسیری که روزها، ماهها و سالها طول می کشد، با ارتباطات سازمان یافته جهت اطلاع رسانی و بازاریابی به کمترین زمان ممکن برسد تا از این لحظه، از زمان نیز استفاده بهینه گردیده، در این جاست که مکارم اخلاق حرف اول را در دنیا می زند، اینجاست که معنای حقیقی رقابت (والسابقون السابقون اولئک المقربون) را می بینیم.

به عبارتی تمام انسانها در خیر (برکت) رساندن به یکدیگر از هم پیشی می گیرند. و آن دهکده جهانی (مدینه فاضله) را نه در عالم رویا بلکه در بیداری خواهیم دید، آری! این پیام حقیر است به خود و تمام جهانیان که بیاییم تجدیدنظری در آنچه تاکنون گذشته است داشته باشیم و در اصلاح و آبادانی دنیای کنونی گامی بلند برداریم و شاهد طراوت و شادابی در تمام مخلوقات خداوند باشیم و در این دنیای کوچک همگی برای استفاده بهتر از الطاف و برکات خداوند بهره ای کامل ببریم.

هر چند که نمی توانم بگویم، این کلام آخر حقیر است و حق کلام را آنچنان که باید ادا کرده ام، اما سخن را با یکی از دیدگاههای خود به پایان می رسانم.

تبلیغات؛ یعنی مدیریت سرمایه برای استفاده بهینه از زمان و امکانات هستی جهت دست یافتن به کمالات انسانی در راه رسیدن به خدا.

حسینی،نظام هدفمند،صفحه۲۰-۲۱

عدالت نگاهی به  نقش تئوری نظام هدفمند برای بهبود و ساماندهی سیستم های سازمان یافته کانون تفکر از دیدگاه حسینی در ایران و جهان

ثـبات راه

آنچه که یک ملت را به سر منزل مقصود می رساند، برنامه ریزی و نظارت مدبرانه بر امور است، حال این امور شامل چه مواردی است خود مقوله ایی کامل و تمام (در همه امور) است، که در مجالی به بحث و بررسی می پردازیم.

یکی از آن موارد تثبیت قیمت محصولات و خدمات است که می توان بر اساس زمان و مکان، تهیه و تولید، عرضه و تقاضا مورد بررسی و مطالعه قرارداد و به دایره توانمندیها و ظرفیتها نیز توجه خاصی داشت، اینجا نیز مسأله ارتباطات (عوامل ارتباط) در جهت سهولت قرار گرفتن این محصولات و خدمات برای متقاضی قیمت با ثبات را از خود نشان می دهد.

البته، چون نقش انسان در تهیه و تولید، استفاده از محصولات و خدمات وجود دارد، باز هم معیارهای انسانی در خصوص قدر و منزلت انسان قدم پیش گذاشته و هر آنچه را که در حقظ قدر و منزلت انسان باشد را سنجیده و به محصولات و خدمات قیمت مدبرانه می دهد که همه در آسایش و رفاه به تعلیم و تربیت در نیل به کمالات انسانی قرار گیرند.

(ملتی در تعلیم و تربیت موفق است، که در قیمت دادن به محصولات و خدماتش از مستضعفان و محرومان غافل نباشد)

حسینی، نظام‏ هدفمند، صفحه ۱۹

 

تئوری‌نظام‌هدفمندمرجعی برای تعریف واژه‌ها و اصطلاحات مکتب‌ولایت‌فقیه‌( قرآن و اهل بیت علیهم السلام)

تعریف واژه‌ها و اصطلاحات مکتبی که باید برای سلامت قوای سه گانه( مقننه، قضائیه و مجریه) و سایر افراد ملت در حوزه‌های‌مختلف برای ادراه امور جامعه شناخته و در قانون‌گذاری و سیاستگذاری‌ها برای شکل‌گیری ساختارهارآموزشی و اجرایی(نهاد، وزارتخانه، سازمان، اصناف، اتحادیه کسب‌ وکارهای حقیقی و مجازی و …) محقق شوند:

اجتهاد، فقه، دانش، فقیه، ولایت‌فقیه، مجتهد، مجتهدجامع‌الشرایط، دانش استنباطی و اثباتی احکام و علوم ، رهبری،نخبه، نخبگان،استعداد، مدیریت حفظ و نگهداری منابع انسانی ،اقشار مختلف مردم، مدیریت و نظارت مدبرانه، اشراف اطلاعاتی،فقه(دانش)اطلاعاتی فضا و محیط، خانواده، وزیر، تبلیغ، انتخاب، اقتصاد،استقلال، حقوق، حقوق عامه، منافع عامه، بازار، تنظیم‌بازار، شورای‌رقابت، قیمت‌گذاری،محرومیت زدایی، حقوق شهروندی، رونق و جهش‌تولید، وقف، زکات، خمس، انفال، خصوصی سازی، مواد خام و مواد اولیه، مسکن، اصلاح اراضی، منابع و ذخایر ملی، سهام، یارانه، مالیات‌های تعریف شده بر اساس مکتب متعالی، قرض الحسنه برمبنای آموزه‌ها و تعلیمات مکتب متعالی،  امور خیر خواهانه، گردش پولی در چرخه بازار، روابط‌بین‌الملل ،تعاملات‌بین‌المللی، صادارت، واردات و … مراقب باشید سایر واژه‌ها و اصطلاحات از قلم نیفتد.

لازم به ذکر است تعریف واژه‌ها و اصطلاحات‌مکتبی ‌تاثیر مهمی در تدوین طرح‌ها و قوانین خواهد داشت و نظام‌رهبری و قوای سه گانه( مقننه، قضائیه و مجریه)  و سایر افرد ملت مسیر تکامل و روشنی را می‌پیمایند.

مکتب راه نجات و سعادت ملت و کشور ایران و سایر ملت‌ها و کشورهای مختلف جهان

امروز جهان تشنه یک نظریه(مکتب) کامل و جامع با قابلیت حل مسأله در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. مکتبی که قادر به اصلاح و بهبود سایر مکاتب موجود در ایران و سایر ملل مختلف جهان موثر واقع شود.

مطالعه و شناخت عمیق تئوری( مکتب) نظام هدفمند با نام‌های مبارک ذیل:

 1. مکتب ادبی تکامل محور
 2. مکتب استقلال و آزادگی
 3. مکتب ‌اقتصادی‌عدالت‌محور
 4. مکتب امام خمینی (ره)
 5. مکتب‌ انتخابات ‌تربیت‌محور
 6. مکتب‌ پیشگیری و درمان بیماری‌ها و سلامت نظام تعلیم و تربیت در ایران و جهان
 7. مکتب‌ جهانی‌شدن (مسیرتکامل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اقوام وملل)
 8. مکتب‌ حجاب و عفاف(مکتب تربیتی با انواع مد و لباس تربیت محور)
 9. مکتب حقوق بشر و سایر مخلوقات خداوند
 10. مکتب خاتم پیامبران(ص)
 11. مکتب راهبردی مشترک تمام انبیاء الهی(مکتبی با چارچوب علمی و عملی تکامل‌محور)
 12. مکتب ‌رسانه‌ای‌ پژوهش محور
 13. مکتب‌ سینمایی ‌رسالت‌محور
 14. مکتب‌ شهید ‌قاسم‌سلیمانی
 15. مکتب صلح عدالت محور جهانی
 16. مکتب‌عشق و محبت
 17. مکتب ‌قدس
 18. مکتب‌ کارآفرینی‌تعاون‌محور
 19. مکتب مدیریتی تکامل محور
 20. مکتب و اندیشه دفاعی امنیتی(دفاع از ارزش های اعتقادی و تمامیت ارضی)
 21. مکتب ‌ولایت ‌فقیه‌( قرآن و اهل بیت علیهم السلام)
 22. مکتب نوآوری و شکوفایی
 23. مکتب هنر و خلاقیت

بدون شرح؟!      

سیدحسام سیدحسینی قهه

جهت کسب اطلاعات بیشتر روی متن کلیک کنید.

برای دانلود کتاب نظام هدفمند و مقدمه ای در بعدزمان و مکان بر کتاب نظام هدفمند برwww.nezamehadafmand.ir کلیک کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)