دانش خانواده،مدرسه،دانشگاه،جامعه وحکومت برای نیازهای اساسی خانواده

دانش خانواده،مدرسه،دانشگاه،جامعه وحکومت برای نیازهای اساسی خانواده

شرایط والدین را درک کنیم

            عشق والدین به فرزندان آن چنان پایدار و محکم است که حتی خود والدین نیز از این امر فطری آن طور که حق شناخت باشد، نشناخته ­اند.

آری! عشقی که می­ خواهد به بهترین نام فرزند را بخواند و او از بهترین ها باشد.

اگر در فرزند فعلی ببیند که به دور از اخلاق و معیارهای انسانی باشد، در پی عامل این فعل صادره از فرزند برمی ­آید، آنچنان که حتی به خود نیز مراجعه می­کند، مبادا عامل، فعلِ خود باشد که این نوع فعل از فرزند سرزده و تا آنجا پیش  می­ رود که هر آنچه در تعلیم و تربیت فرزند نقش دارد را برای او فراهم می­کند.

            البته با توجه به اینکه خود به تنهایی برای رسیدن به این امر قادر نیست؛ بدون اینکه بداند، علما و مسؤولان نیز در این امر (تعلیم و تربیت) او را یاری می­نمایند و به هر چه که از ناحیه ایشان می­شنود اعتماد نموده و به کار می­ بندد، تا بتواند فرزندی از برترین ها داشته باشد.

آری! ای برادر و خواهری که دارای علم و مسؤولیت هستی؛ بدان! همانطور که خداوند علم و مسؤولیت بدون تعهد به شما نداده، در همین حال با توجه به شناخت شما از نعمتها، الطاف، کمالات و احاطه بر محیط در این رسالت بر همگان آسان گرفته و سختی وجود ندارد، اگر هم سختی و مشکلی باشد عدم درک شرایط است.

            در ادامه به بعضی از نکات مهم در خصوص تعلیم و تربیت به شکل کلیدی پرداخته می­شود.

ـ بررسی و شناخت از نیازهای اساسی دانش آموز (فرزند)؛

ـ برگزاری جلساتی در خصوص برنامه­ ریزی و مسؤولیت پذیری فرزندان در خانه، کنار مطالعه و تمرین دروس تحصیلی (تقسیم مسؤولیت در خانه)؛

ـ بررسی حداقل امکاناتی که یک خانواده در خانه برای تعلیم و تربیت فرزندانشان می­توانند در نظر داشته باشند؛

ـ بررسی خوراک، پوشش(مسکن از اهم واجبات و سایر پوشش ها همچون لباس ولوازم موردنیاز داخل منزل و…) و در رأس آن تعلیم و تربیت که باید (بر اساس درآمد) ضعیف ترین و کم درآمدترین فرد جامعه معیار گفتمان باشد؛

ـ بررسی چگونگی حذف الفاظ ناصحیح و استفاده صحیح از امکانات موجود که در خانه برای تعلیم و تربیت نقش مؤثری دارند؛

ـ اطلاع رسانی و شناخت خانواده از امکانات موجود در حیطه سکونت و زندگی آنها و چگونگی ارتباط والدین جهت تعلیم و تربیت فرزندانشان؛

ـ در معرفی شاخصهای تربیتی، دعوت سخنران با موضوعاتی خاص در هر جلسه؛

ـ بررسی و ارایه شرحی از برنامه­ های کوتاه مدت و دراز مدت آموزشی و روند شکل گیری این طرح و برنامه ­ها در جهت تعلیم و تربیت و آشنایی والدین از این خصوص برنامه ­ها.

حسینی،نظام هدفمند،صفحه ۱۳_۱۴

@nezamehadafmand_ir

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)