جایگاه و نقش تاریخی و ارزشی زن در مقام تعلیم و تربیت

جایگاه-و-نقش-تاریخی-و-ارزشی-زن-در-مقام-تعلیم-و-تربیت

توصیه خیرخواهانه به سیاستگذارن و برنامه ریزان نظام تعلیم وتربیت(آموزش و پرورش) در جمهوری اسلامی ایران، برای رشد و تعالی فرد به فرد ملت در تمامی حوزه ها توجه خود را به سمت تواتنمندیها و ظرفیتهای ملت و کشور خود داشته باشند.

شناخت ویژگی های تربیتی هر فردی با شناخت ازپیشین تمدن وتکامل تعاملی آن تمدن با مکتبی کامل و جامع  حاصل می شود.

هرچند که در تاریخ ایران دوره ای را با موضوع کشف حجاب توسط استکبار جهانی برای چپاول و استعمار این سرزمین مواجه می شود. که بی شک هدف استمرار سلطه دوره جاهلیت پیش از اسلام در سرزمینی که پیامبر اسلام ظهور کرد و سلطه استکبار بوده، که با بصرت تربیتی از حجاب و عفاف ملت ایران این موضوع خنثی شد.

مطالعات کتابخانه ای و میدانی نشان می دهد که تاریخ ایران فراز و نشیب های بسیاری را طی نموده و در تمامی دورهها سعی بر کمال یابی سنت ها و ارزش های اصیل ایرانی گام برداشته است. و از مهمترین دوره ها تعامل با اسلام ناب را شاهد آن هستیم .

جایگاه و نقش تاریخی و ارزشی زن در مقام تعلیم و تربیت:

محجوب بودن، عفت و حیا زن موجب شده تا در تبیین و طراحی انواع مد در زمان و مکان (فضا های مختلفی که دستورات الهی بر آن تبیین گردیده )که کاملترین آن چادر است را برای ایفای نقش در عرصه های گونا گون نظام تعلیم و تربیت به منصه ظهور رساند.

 

سیدحسام سیدحسینی قهه

جهت کسب اطلاعات بیشتر روی متن کلیک کنید.

برای دانلود کتاب نظام هدفمند و مقدمه ای در بعدزمان و مکان بر کتاب نظام هدفمند برwww.nezamehadafmand.ir کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)