تحول یک مسئله مهم و عظیمی است که ساختار آن در مکتب تعریف شده است.

تحول-یک-مسئله-مهم-و-عظیمی-است-که-ساختار-آن-در-مکتب-تعریف-شده-است

تحول یک مسئله مهم و عظیمی است که ساختار آن در مکتب تعریف شده است.

 

اعلام داوطلبی سیدحسام سیدحسینی قهه برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰

سیزدهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری ایران

مطالبه گری سیدحسام سیدحسینی قهه از شورای نگهبان

پشنیبانی لازم است – مانع ها و چالش ها شناسایی شد – رفع مانع ها و چالش ها با تئوری(مکتب) نظام هدفمند مقدور و امکان پذیر است.

 

«دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ماست»فقط یک شعار نیست. داری مفاهیم بسیار عمیق برای اداره جامعه است. مفاهیمی که نقش موثری در ساختار های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی  و… دارد.

در ساختارهای عدم جدایی دین از سیاست و عدم جدایی سیاست از دین کلیه ساختار رهبری و نظام رهبری جامعه در یک مسیر واحد برای تعالی انسان و جامعه حرکت می کنند. و در حاشیه قرار ندارند.

درچنین ساختاری – مرجعیت دینی، خبرگان رهبری، شورای نگهبان،آموزش و پرورش(حوزه و دانشگاه)، نهادها وسازمان های دولتی و غیر دولتی، قوای سه گانه( مقننه، قضائیه و مجریه)، اصناف ، اتحادیه های کسب و کار های(حقیقی و مجازی) و .. برای حل مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و… در یک مسیر واحد تلاش می کنند.

درچنین ساختاری – کابینه وزار نسبت به ارتباط وزارتخانه ها و  سازمانها و نهادهای مرتبط برای حل مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و… در یک مسیر واحد تلاش می کنند.

درچنین ساختاری – شورا های اسلامی شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی و سایر سازمانها و نهادهای برای حل مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و… در یک مسیر واحد تلاش می کنند.

درچنین ساختاری – قوه قضائیه و سایر سازمانها و نهادهای مرتبط برای حل مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و… در یک مسیر واحد تلاش می کنند.

درچنین ساختاری – احزاب و جناح های سیای برای حل مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و… در یک مسیر واحد تلاش می کنند.

درچنین ساختاری – وزارتخانه اقتصاد و داریی و سایر سازمانها و نهادهای مرتبط برای حل مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و… در یک مسیر واحد تلاش می کنند.

درچنین ساختاری – ائمه جماعات برای حل مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و… در یک مسیر واحد تلاش می کنند.

درچنین ساختاری – رسانه ها و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر سازمانها و نهادهای مرتبط برای حل مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و… در یک مسیر واحد تلاش می کنند.

درچنین ساختاری – کتاب های درسی  و سایر کتاب های مرتبط  برای حل مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و… در یک مسیر واحد تدوین و تالیف می شوند.

سیدحسام سیدحسینی قهه

جهت کسب اطلاعات بیشتر روی متن کلیک کنید.

برای دانلود کتاب نظام هدفمند و مقدمه ای در بعدزمان و مکان بر کتاب نظام هدفمند برwww.nezamehadafmand.ir کلیک کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)