تئوری نظام هدفمند ؛تئوری صلح آمیز انرژی هسته ای برای کشور های مختلف جهان

sticker_en_22

بصیرت مکتبی حسینی

بررسی و ارزیابی کمی و کیفی پرونده انرژی هسته ای صلح آمیز ملت های مختلف جهان با تئوری نظام هدفمند

– ملتی در عرصه های مختلف موفق است که تمام سیاستهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… خود را بر مبنای تعلیم و تربیت در نیل به کمالات انسانی قرار دهد.

سیدحسام سیدحسینی قهه

•           نقش دانش فناوری نانو در پدافند غیر عامل

•           دانش فناوری نانو محور کتابهای درسی مدرسه و دانشگاه

•           دانش فناوری نانو؛ دانش آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ حوزه های مختلف دانش

•           دانش فناوری نانو و ارتقاء و ترویج انرژی هسته ای صلح آمیز در جهان (آینده پژوهی در روابط بین الملل)

•           مذاکر ات هسته ای با ملت های مختلف جهان

جهت کسب اطلاعات بیشتر روی متن کلیک کنید.

برای دانلود کتاب نظام هدفمند و مقدمه ای در بعدزمان و مکان بر کتاب نظام هدفمند برwww.nezamehadafmand.irکلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)