ماموریت و چشم انداز وزارت امور اقتصاد و داریی در چارچوب احکام اقتصادی مجتهد جامع الشرایط (ولایت فقیه )

ماموریت و چشم انداز وزارت امور اقتصاد و داریی در چارچوب احکام اقتصادی مجتهد جامع الشرایط (ولایت فقیه )

اقتصاد فرهنگی و فرهنگ اقتصادی ( فرهنگ وقف، زکات، خمس، انفال و سایر احکام اقتصادی)

از ویژگی های مهم تئوری نظام هدفمند رهنمودهای عملیاتی تئوری مزبور در حوزه سیاستگذاری و برنامه ریزی های خرد و کلان در چارچوب شرع مقدس اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است(مکتب شیعه؛ مکتبی است که خو اه ‌ناخو اه در سیاست‌گذ اری و برنامه‌ریزی‌های کلان و خرد نظام جمهوری اسلامی ایران دوراندیشی شده است)؛ و این قابلیت را داردکه بتواند نقش مهمی را در اعلام مغایرت و عدم مغایرت قوانین موجود (اهمیت موضوع؛ وسعت احکام اقتصادی مکتب شیعه و اعلام مغایرت و عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قوانین شرع و قانون اساسی)و همچنین تعریف مناسبی برای یک ساختار آموزشی و پژوهشی برای بهبود و ساماندهی و توسعه مشاغل(کسب و کار و کار آفرینی) ایفای نقش نماید.

سیدحسام سیدحسینی قهه

جهت کسب اطلاعات بیشتر روی متن کلیک کنید.

برای دانلود کتاب نظام هدفمند و مقدمه ای در بعدزمان و مکان بر کتاب نظام هدفمند برwww.nezamehadafmand.ir کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)