اجتهاد مؤلف و اهمیت حقوق مؤلف در ابعاد گوناگون

اجتهاد مؤلف و اهمیت حقوق مؤلف در ابعاد گوناگون

در ادبیات مکتب متعالی شیعه؛ آنچه مؤلف را از مترجم، ناشر و… متمایز می کند،و حقوق ایشان(مؤلف) را بر سایرحقوق(حقوق مترجم، ناشر و…) متمایز و اثبات می کند،حقوق مترجم، ناشر و… نیز بر این مهم (حقوق مؤلف) طرح و بیان می گردد، و شاخه‌هاى متعدد علم حقوق را در ابعاد گوناگون مبتنی و مطابق  با دستورات الهی (آموزه های قرآن و عترت) تنظیم می کند، تا تمامی ارزشهای الهی را برای حفظ قدر و منزلت انسان فراهم و محقق نماید؛اجتهاد(سعی و اهتمام) مؤلف در بدست آوردن نتایج تحقیقاتی و پژوهشی، و ارائه راهکارهای مناسب برای تحقق نتایج ارزشمند تحقیقات و پژوهش است.

سیدحسام سیدحسینی قهه

@nezamehadafmand_ir

 

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)