قواعد بازی کودک آینده پژوه

قواعد بازی کودک آینده پژوه

تعریف بازی: 

به تکامل یافته ترین رفتار شخصیت بازی گفته می شود.  

تکمیل و نظم قاعده بازی:

قواعد بازی با فرآیند عملیاتی مطالعه تطبیقی تکمیل و منظم می گردد.

سیدحسام سیدحسینی قهه

جهت کسب اطلاعات بیشتر روی متن کلیک کنید.

برای دانلود کتاب نظام هدفمند و مقدمه ای در بعدزمان و مکان بر کتاب نظام هدفمند برwww.nezamehadafmand.irکلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)