آثار مهارت نظارتی متولی احیای امر به معروف و نهی ازمنکر بر بازار

 

آثار مهارت نظارتی متولی احیای امر به معروف و نهی ازمنکر بر بازار

 

فرهنگ حیا، حجاب و عفاف از منظر متولی امر به معروف و نهی ازمنکر:

 محجوب بودن و حیا مرد و زن از عشق به خدا است.

آثار مهارت نظارتی متولی احیای امر به معروف و نهی ازمنکر بر بازار

  • سلامت و امنیت روابط فردی و اجتماعی در فضای خانواده
  • سلامت و امنیت اقتصادی عدالت محور در فضای خانواده
  • سلامت و امنیت روابط فردی و اجتماعی در فضای کسب و کارها
  • سلامت و امنیت اقتصادی عدالت محور در چرخه مالی در فضای کسب و کارها
  • سلامت و امنیت روابط فردی و اجتماعی در فضای عمومی
  • سلامت و امنیت اقتصادی عدالت محور در فضای عمومی

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر روی متن کلیک کنید.

برای دانلود کتاب نظام هدفمند و مقدمه ای در بعدزمان و مکان بر کتاب نظام هدفمند برwww.nezamehadafmand.ir کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)